Hvad er en stikaftale?

En stikaftale er en skitse over, hvor stikledningen skal løbe over din grund, og hvor den skal ind i huset.

Er du tilmeldt vores abonnementsordning, aftaler vi også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres inde i huset - det vil typisk være, hvor det gamle naturgasfyr sidder i dag. 

Under besøget vil der blive taget billeder både indvendigt og udvendigt for at dokumentere de aktuelle forhold og for at sikre at alt bliver reetableret når din bolig er færdig tilsluttet. Har du nogle særlig hensyn eller forhold på din grund, kan du gøre opmærksom på dem i samme omgang, det kan f.eks. være særlig adgangsforhold til boligen.

Stikaftalen skal underskrives af alle parter, på denne måde er vi sikre på, at alle detaljer er korrekte og at vi har en bindende aftale.

//