Greve 

Følg med i udbygning af fjernvarme 

Status på gravearbejde i etape 1

(Opdateret 27.05.2024)

Alle boligejere (også dem der ikke er tilmeldt fjernvarme) bliver kontaktet direkte af entreprenøren før opstart af gravearbejde på vejen. Entreprenøren informerer også om andre relevante forholdt f.eks. hvordan affald bliver hentet mens gravearbejde står på. Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen. Ved spørgsmål til tidsplanen kan man altid kontakte os eller entreprenøren på stedet.

Fra gravearbejdet starter til installationsarbejdet i huset kan udføres (fyret udskiftes med fjernvarmeunit) kan der gå op til 6 måneder, da fjernvarmeanlægget først kan installeres når der er vand på rørene i vejen.

Tilslutningsprocent fase 1 etape 1: 88% (opdateret 19.03.2024)

Blågårdsparken

Er færdig. Reetablering ved enkelte steder. 

Hasselhegnet

Anlægsarbejdet afsluttet, fjernvarmeanlæg installeres.

Blågårdsvænget

Anlægsarbejdet er i gang. Der graves og reetableres stikledninger og derefter graves hovedledning i vejen. 

Damager Vænge

Gravearbejde på Damager Vænge er begyndt. Damager Vænge er delt op mellem to entreprenører. JHH udfører anlægsarbejdet hos de ulige numre, og Bravida hos de lige numre.  Der graves stikledninger først og derefter hovedledningerne.

Nældebjergvej

Der graves hovedrør ned lang Nældebjergvej.

Status etape 2

Fase 1 i Greve er delt op mellem forskellige entreprenørfirmaer, derfor blev vi nødt til at ændre i den oprindelige etape inddeling for området.  

Etape 2  og 3 er delt i to områder A og B (det er to forskellige entreprenører til de to områder).

Etape 2a (Bravida) er følgende veje:  Pileås, Stenås, Lerås, Holmeås, Nældebjergvej 1

  • Der sendes et informationsbrev ud i uge 15 og 16. Tilmelding er åben.

Etape 2b (JHH) er følgende veje: Løvager, Skelager, Kærager, Rørager, Bakkeager, Lynager, Kornager, Stubager, Risager, Bygager, Grønager, Kløvager, Tofteager 

  • Vi afventer tidsplanen fra entreprenøren, før vi kan sende informationsbrev ud.

Etape 3a (Bravida) er følgende vej: Muldås, Broås, Sandås, Parkås

Etape 3b (JHH) er følgende vej: Nældebjerg Alle

Etape 4 er følgende vej: Gadesvinget, Vibesvinget

Status etape 2

Fase 1 i Greve er delt op mellem forskellige entreprenørfirmaer, derfor blev vi nødt til at ændre i den oprindelige etape inddeling for området.  

Etape 2  og 3 er delt i to områder A og B (det er to forskellige entreprenører til de to områder).

Etape 2a (Bravida) er følgende veje:  Pileås, Stenås, Lerås, Holmeås, Nældebjergvej 1

  • Der sendes et informationsbrev ud i uge 15 og 16. Tilmelding er åben.

Etape 2b (JHH) er følgende veje: Løvager, Skelager, Kærager, Rørager, Bakkeager, Lynager, Kornager, Stubager, Risager, Bygager, Grønager, Kløvager, Tofteager 

  • Vi afventer tidsplanen fra entreprenøren, før vi kan sende informationsbrev ud.

Etape 3a (Bravida) er følgende vej: Muldås, Broås, Sandås, Parkås

Etape 3b (JHH) er følgende vej: Nældebjerg Alle

Etape 4 er følgende vej: Gadesvinget, Vibesvinget

Tilslutningsprocent for etape 2a (opdateret: 28.5.2024): 38%

Ofte stillede spørgsmål om gravearbejdet

 

Hvor lang bliver arbejdsperioden med gravearbejde på vejene?

Vi vurderer, at det vil være omkring fire til seks måneder på vejene.

Som udgangspunkt siger vi, at der vil være gravearbejde på privat grund i ca. 14 dage (10 arbejdsdage).

Graver I først hovedrør eller stikledninger?

Det er op til entreprenøren at planlægge hvordan fjernvarmearbejde kan udføres hurtigst muligt. Oftest vil entreprenøren komme med flere hold så der både kan graves stikledninger indtil husene og hovedrør i vejen på samme tid. Det kan dog også være at stikledningerne graves før hovedrørene. 

Kommer I til at rode og støje på vejen?

Arbejdet med at lægge fjernvarmerør kræver, at vi skal grave vejen op. Det kan medføre støj og rod. Vi beklager på forhånd og håber, du bærer over med os, mens arbejdet står på.

Graver I i fortovet eller i vejen til hovedledningen?

Vi graver som regel ikke i fortovet. Vi graver i vejen, fordi det er der, der er plads.
Men vi graver på tværs af fortovet, når vi etablerer din stikledning.

Bliver min indkørsel gravet op? Eller hvordan kommer stikledningen helt ind til huset?

I samråd med dig aftaler vi, hvor stikledningen skal ligge. Som udgangspunkt vælger vi korteste ledningsføring under hensyntagen til eksisterende el, vand og spildevandsledninger, som i forvejen ligger på din grund. Det kunne eksempelvis være gennem forhaven eller indkørslen. Vi reetablerer selvfølgelig det opgravede areal igen, efter stikledningen er lagt.

Hvordan graves stikledning ind til huset?

Vi graver en ca. 50 cm bred rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus, og lægger en stikledning med fjernvarme. Stikledningen ligger i ca. 60-70 cm dybde. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads. Har vi gravet i din græsplæne, river vi og sår græsfrø eller lægger græstørv tilbage.

Entreprenøren kontakter dig nogle dage før gravearbejdet begynder.

Skal jeg være til rådighed, mens gravearbejdet står på?

Inden vi begynder gravearbejdet på din vej, kontakter vi dig igen, så vi kan komme på besøg og aftale hvor fjernvarmeinstallationen skal placeres. Under besøget, er det nødvendigt at du er hjemme. Efter besøget, behøver du dog ikke at være til rådighed i dit hjem.

Vi kontakter dig nogle dage før hvis det er nødvendigt at du er hjemme.

Kommer I til at overholde tidsplanen?

Vi gør alt hvad vi kan for at overholde tidsplanen. Du vil kunne følge med i tidsplanen her på siden, som opdateres løbende ved ændringer.

Hvornår får jeg varme? Hvornår kommer VVS'eren og sætter anlægget op?

VVS'eren kan først installere fjernvarmeanlægget når der er vand på hovedrørene. Har du abonnementsordning kontaker VVS'eren dig direkte for at aftale hvornår fjernvarmeanlægget kan installeres. 

Kan min affald blive hentet når I graver foran min indkørsel?

Entreprenøren er i dialog med Klar Forsyning og orienterer om hvordan affald kan hentes. Hvis skraldebilen ikke kan køre helt frem til din indkørsel får du besked nogle dage før, så du ved hvor du skal placere dine skraldespande.

//