Sådan får du mest ud af din fjernvarme

Selvom fjernvarme er en kollektiv varmeform, og du ikke selv kan styre, hvilken temperatur du får fra varmeværket, har du flere muligheder for at påvirke dit forbrug og ikke mindst din varmeregning.

Når fjernvarmevandet kommer ind i dit hjem, er det ca. 60-70°C. Herefter bliver det brugt til at lave varme og varmt vand, inden det bliver ført tilbage til varmeværket. Den temperatur, fjernvarmevandet har på vej tilbage, kaldes returtemperatur. En lav returtemperatur betyder, at din varmeinstallation udnytter varmen godt. Er returtemperaturen derimod høj betyder det, at du ikke udnytter varmen godt nok. Det kræver mere energi, udleder mere CO2 og slider mere på fjernvarmerørene og fører til en dårligere økonomi for dig og alle andre fjernvarmeforbrugere. 

Her på siden kan du få gode råd og tips til at få endnu mere ud af din fjernvarme. Fjernvarme handler nemlig om mere end bare at holde varmen. Det handler også om miljøet, indeklimaet i dit hjem og din økonomi. 

Download de 10 gode råd

10 gode råd til en lavere varmeregning
1. Natsænkning

Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

2. Gulvvarme

Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning.

3. Returtemperatur

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme.

4. Stuetemperatur

21˚C er en ideel stuetemperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder ca. 5 % større varmeforbrug. Hold altid døren lukket til kolde rum.

5. Radiator

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der en rislende lyd i radiatoren.

6. Termostaten

Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostatens føler må ikke være tildækket. Afl æs temperaturen i rummet med et termometer placeret i 1,5 m. højde.

7. Det varme brugsvand

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 55˚C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser.

Sådan kan du hurtigt selv tjekke temperaturen i din hane:

  1. Vælg en vandhane, som sidder langt væk fra varmtvandsbeholderen/varmeveksleren.
  2. Tænd for vandet og lad det løbe, til det er så varmt som muligt.
  3. Fyld en kop med varmt vand, så koppen bliver varmet op.
  4. Tøm koppen, sæt et termometer i den varme kop, og fyld den igen med varmt vand fra hanen.

Viser temperaturen ca. 48-50°C, er din beholder eller veksler indstillet korrekt.

Er temperaturen højere end 55°C, så udskilles der kalk, som forringer varmeoverførslen.

Er temperaturen lavere end 48°C kan Legionella-bakterier gro i vandet, hvilket kan forårsage en alvorlig lungebetændelse.

Du kan selv justere temperaturen på dit brugsvand med reguleringsventilen på dit anlæg.

 Sparenergi.dk får du hjælp til at tjekke din varmtvandsbeholders alder og temperatur – så du kan skære det overflødige forbrug væk.

8. Indeklima

Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens.

Undgå fugt ved:

  • at tørre dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum.
  • at holde temperaturen over 14˚C.
  • at holde kolde ydervægge fri for store møbler.
9. Isolering

Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte – anvend f.eks. tætningstape.

10. Følg med i dit forbrug

Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving. Du kan også følge med i dit forbrug ved at logge på Min Side.

Boligforbedringer betaler sig

Et godt isoleret hus betyder ikke kun en lavere varmeregningen, men også et sundere indeklima. Det er en god ide at få tjekket om boligen har tilstrækkelig isolering både på loftet, i vægge og om varmerør. Har du synlige uisolerede varmerør i din bolig har du oftest også et unødvendigt merforbrug af varme. Isolering af varmerør er nem, billig og rentable boligforbedring.

Det kan også være en ide at få tjekke sine vinduer. Bor man i et ældre hus med termoruder kan man få en betydelig besparelse på varmeregningen ved at skifte til nyere energiruder. Energiruder tillader at varmen fra solen kan trænge ind i huset, men giver større modstand, når varmen vil ud igen.

Det kan betale sig at skifte til energiruder, når du har almindelige 2-lagsruder, dine ruder er punkteret og alligevel skal skiftes eller ved almindelig udskiftning og vedligeholdelse.

Fjernvarme og gulvvarme

Mange huse har efterhånden installeret gulvvarme i boligen. Gulvvarme har den fordel at der aldrig bliver fodkoldt og faktisk kan du skrue rumtemperaturen et par grader ned uden at fryse. Det tager ca. et halvt døgn, før temperaturregulering af gulvvarme får virkning. Derfor kan det ikke betale sig at sænke temperaturen om natten, eller når du er væk i løbet af dagen. Er du væk i længere tid, kan du godt skrue ned for gulvvarmen.

Hvis du alligevel synes dit varmeforbrug er høj kan der være andre grunde. Gulvvarme kræver en bedre isolering under gulvet end andre varmekilder, især i ældre huse er det ikke usædvanligt at varmetabet er på 10%, hvis isolering er utilstrækkeligt. Undgå for store gulvtæpper, de virker som isolering men den forkerte vej.

Hvis du overvejer at installere gulvvarme i din bolig, er der to forhold, der kan sikre dig en lavere varmeregning. For det første er det en god idé at montere rumtemperaturfølere, som styrer temperaturen i rummet automatisk. Ligesom med radiatorer, kan du indstille temperaturen forskelligt i hvert rum. Husk, at du aldrig må varme dit gulv op til mere end 27 grader. Mange belægninger kan ikke tåle det - og det er også meget varmt at være i.  Vandet i gulvvarmen er koldere end i radiatorerne, og derfor skal der cirkuleres mere vand rundt for at holde rumtemperaturen. Sørg for, at du har en A-mærket cirkulationspumpe med et lavt energiforbrug og spar penge på elregningen.

For det andet er en god isolering i gulvet guldværd. Når du etablerer gulvvarme, er det særlig vigtigt at isoleringen under varmerørene er tilstrækkelig. Mangelfuld isolering kan hurtig give et varmetab på op til 10% gennem gulvkonstruktion og dermed øge dit varmeforbrug betydeligt.  

Tænd langsomt for dit varmeanlæg

Har du et ældre fjernvarmeanlæg, naturgas-, olie- eller træpillefyr med termostater, så tænd på følgende måde:

  1. Drej fremløbstermostaten til 35-40 grader, når du tænder for varmen for første gang i fyringssæsonen.
  2. Hæv temperaturen med 5-7 grader, når det bliver koldere i oktober/november.
  3. Skru yderligere 5-7 grader op, når kulden for alvor sætter ind. Men husk at skrue ned igen, når det ikke længere er nødvendigt.

Når vejret bliver varmere igen, kan du følge samme princip og løbende skrue ned for fremløbstemperaturen.

Ved at justere din fremløbstemperatur, sikrer du, at du udnytter varmen ​bedst muligt. Og det betaler sig!

Skift dit gamle fjernvarmeanlæg ud

Har du et ældre fjernvarmeanlæg kan det også betale sig at skifte det ud med et nyere anlæg med vejrkompensering. Vejrkompensering indstiller fremløbstemperaturen til radiatorerne i forhold til udetemperaturen, dermed har du altid automatisk den helt rigtige fremløbstemperatur uden at du skal skrue op og ned på termostaterne.

Når du vil skifte dit fjernvarmeanlæg ud, kan du slippe for den stor regning ved at abonnere et nyt anlæg hos Greve Fjernvarme. Du kan læse mere om vores abonnementsordning her.

//