Når du sælger dit hus eller

fraflytter en ejendom med fjernvarme

 

Når du fraflytter en ejendom med direkte kundeforhold til Greve Fjernvarme (du modtager regninger for fjernvarmen direkte fra Greve Fjernvarme), skal du huske at give os besked. Her på siden kan du få mere viden om, hvordan du skal håndtere overgangen af fjernvarmeaftalen til nye ejere ved fraflytning.

TJEKLISTE NÅR DU FLYTTER

Procedurer for fraflytning af en ejendom med fjernvarme.

 

Meddelelse om fraflytning

Du skal give Greve Fjernvarme besked senest otte dage før din fraflytning.

Information om nye ejere:

Du skal give Greve Fjernvarme opdaterede kontakt oplysninger for både den gamle ejer (dig) og de nye ejere af ejendommen. Dette inkluderer adresser, telefonnumre og mailadresser for begge parter.

Overdragelse af aftalen:

Det er vigtigt, at du informerer de nye ejere om fjernvarmeaftalen og de tilhørende forpligtelser, selvom stikledningen endnu ikke er gravet ned. Ved ejerskifte hæfter den tidligere ejer eller dennes bo, indtil ejerforholdet er overgået til en ny ejer. Ved overdragelse af aftale om abonnementsordning skal du og den nye ejer udfylde og underskrive et overdragelsesdokument, som du får tilsendt.

Ejendomsmægler og opfølgning:

Hvis du sælger ejendommen gennem en ejendomsmægler, forventes mægleren normalt at informere Greve Fjernvarme. Men det anbefales at du kontrollerer og sikre, at dette er sket korrekt. Især når stikledningen endnu ikke er gravet ned.

Opsigelse af aftalen:

Hvis de nye ejere ikke ønsker at fortsætte med fjernvarmelevering, kan aftalen opsiges i overensstemmelse med opsigelsesvarslerne, som er beskrevet i Leveringsbestemmelserne.

Det er vigtigt at følge disse retningslinjer for at sikre en korrekt overgang af fjernvarmeaftalen og undgå unødvendige udgifter eller komplikationer.

 

Meld din flytning til os ved at udfylde følgende formular

*påkrævet

- datoen er typisk den dag, hvor du overdrager ejendommen til de nye ejere, medmindre andet er aftalt ifm. handlen.
//