Få dit fjernvarmeanlæg på abonnement

Få et innovativt og energibesparende anlæg og 100% tryghed på abonnement. Vi tilbyder at levere, installere, servicere og vedligeholde dit fjernvarmeanlæg for blot 250 kr. inkl. moms pr. måned. Dette beløb betales bekvemt via varmeregningen.

Med en abonnementsordning får du 100% tryghed og en garanti uden udløbsdato. Vi servicerer og vedligeholder anlægget løbende, og når anlægget om mange år trænger til at blive skiftet, kommer vi igen og udskifter det helt gratis.

Når du vælger abonnementsordning, ejer Greve Fjernvarme fjernvarmeanlægget og er dermed ansvarlig for anlægget i ejendommen. Ordningen tilbydes både eksisterende og nye fjernvarmeforbrugere fra 2023.

Hvis du har spørgsmål til dit fjernvarmeanlæg, kan du altid ringe til Greve Fjernvarme.

 

Fjernvarmeanlæg: Gemina Termix ECL 120-model

Innovativt fjernvarmeanlæg med intelligent styring

Du får et energieffektivt fjernvarmeanlæg, der har en lang række innovative funktioner, som gør det nemt at indstille temperaturen, uanset om du har gulvvarme, 1 eller 2 strengs anlæg. Fjernvarmeanlægget er udstyret med elektronisk vejrkompensering, som justerer fremløbstemperaturen til radiatorer eller gulvvarme i varmeanlægget i forhold til den aktuelle udetemperatur. Dette sikrer et minimalt energiforbrug og en høj komfort. Når vi sætter det nye anlæg op, modtager du selvfølgelig en instruks i, hvordan anlægget betjenes og indstilles.

Det viste fjernvarmeanlæg er en Gemina Termix ECL 120-modelMed vejrkompensering styres og overvåges varmeanlægget optimalt. Uanset vejret udenfor reguleres varmeanlægget konstant ift. de valgte parametre og forhindrer dermed overforbrug. Regulatoren kan indstilles til spareperioder efter behov for at opnå yderligere besparelser.

ECL 120 vejrkompensering er app-baseret, hvilket gør, at installation, idriftsættelse og overvågning af anlægget, aldrig har været nemmere.

Fjernvarmeanlægget kan producere det varme brugsvand i samme tempo som det forbruges, derfor er der ikke brug for en varmtvandsbeholder.

Fjernvarmeanlægget har følgende mål: h 800 x b 530 x d 375mm

Det er muligt at tilkøbe et hvidt kabinet ellers kan anlægget nemt gemmes væk i et almindeligt højskab.

Hvad koster et abonnement?

Det månedlige gebyr for en abonnementsordning udgør 250 kr. inkl. moms. Gebyret fremgå af Greve Fjernvarmes tarifblad. Prisen forventes fremskrevet årligt med et prisindeks.

 

Sådan tilmelder du dig til abonnementsordning

Hvis du er eksisterende forbruger, skal du sende en mail med navn og adresse til admin@grevefjernvarme.dk

Hvis du er ny forbruger i fase 1 etape 1 og etape 2, så tilmeld dig her: Link.

 

Hvad er inkluderet i abonnementsordning?

Fjernvarmeanlægget er Greve Fjernvarmes ejendom og installeres iht. vores installationsvejledning og leveringsbestemmelers for abonnementsordning.

I ordningen er inkluderet:

  • Levering, installation*, løbende service og vedligehold af fjernvarmeanlæg. 
  • Afmontering og bortskaffelse af eksisterende fyr (dog ikke skorsten), varmtvandsbeholder og evt. indvendig olietanke eller eksisterende fjernvarmeanlæg (frivillig).
  • Gratis skift til nyt fjernvarmeanlæg, når det gamle fjernvarmeanlæg efter 20-30 år er udtjent

OBS: El-, tømrer-, murer- og malerarbejde er som udgangspunkt ikke med i prisen. Ved konvertering fra gas-/ oliefyr er fjernelse af skorsten og evt. aflukning af huller fra aftræksrør fra tidligere installation ikke omfattet af aftalen. 

*Greve Fjernvarme fastsætter placering af anlægget og rørføringen fra hovedhanerne frem til fjernvarmeanlægget efter aftale med ejeren af ejendommen. Ønsker ejeren af ejendommen en alternativ rørføring afholdes ekstraomkostninger i denne forbindelse af ejeren. Som udgangspunkt placeres anlægget samme sted som det eksisterende anlæg. Fjernvarmeanlægget tilsluttes til husets centralvarmeanlæg og det varme brugsvand.

Den indvendig installation omfatter:

Den indvendige del består af indvendige rørføringer, nedtagning og fjernelse af det gamle gasfyr, fjernelse af aftræk, samt levering og tilkobling af nyt fjernvarmeanlæg. Det forudsættes, at der er et lovligt udtag til strøm i umiddelbar nærhed. Har der siddet et gasfyr på samme plads, er der sandsynligvis også et udtag. VVS'eren må ikke tilslutte til en ulovlig el-installation, og fjernvarmeanlægget kan kun godkendes til brug af Greve Fjernvarme hvis el-installationen er lovlig. El-, tømrer-, murer- og malerarbejde er som udgangspunkt ikke med i prisen.

 

OBS: Fjernelse af skorsten er ikke inkluderet (Læs mere)

Fyret har et aftræksrør, der munder ud i en skorsten, som kan være muret eller blot er en fortsættelse af aftræksrøret. Aftrækket kan enten gå lodret op gennem loftet eller ud gennem fyrrummets mur.

Aftrækket er altså defineret som det stykke rør, som går fra fyret til fyrrummets indvendige loft eller væg, og det er det stykke, som vi fjerner. Vi lukker ikke hullet i fyrrummets indvendige loft eller væg, men det er i langt de fleste tilfælde simpelt for husejeren at etablere en midlertidig løsning, der sikrer mod træk, mv.

Skorstenen kan jf. ovenstående defineres som aftrækkets fortsættelse udenfor selve fyrrummet. Det er ikke nødvendigt at fjerne selve skorstenen for at kunne lave en fjernvarmeinstallation og aftage fjernvarme og derfor er en sådan nedrivning ikke med i abonnementsordning. Hvis husejeren vælger at nedtage skorstenen, bekoster han selv udgiften hertil, samt til lukning af hullet i taget.

Nogle fyr er monteret med et såkaldt balanceret aftræk. Dvs. at aftræk og skorsten er et og samme rør, som løber inden i et andet rør. Inderrøret er altså aftræk for røggasserne og yderrøret fungerer som luftindtag for fyret, hvor luftstrømmen samtidig køler røggasserne i inderrøret.

Denne type aftræk bæres som oftest af fyret, det vil sige at det står ovenpå fyret og går lodret op gennem loft og tag. Når fyret fjernes er aftrækket ikke understøttet og skal fjernes i sin helhed. I det tilfælde lukker vi det resulterende hul i taget, men kun som en midlertidig løsning. Husejeren skal efterfølgende selv bekoste en permanent lukning af hullet.

//