Driftsinformation

Her finder du information om planlagte og akutte lukninger af varmeforsyningen i Greve Fjernvarmes forsyningsområde.

Greve Fjernvarme kan afbryde varmeforsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer, vedligeholdelse eller reparationer. Afbrydelsen sker så vidt muligt med forudgående varsel. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan dog foretages uden varsel.

Afbrydelserne bliver varslet til forbrugerne via sms eller ved opslag i ejendommen. Det vil desuden fremgå her på hjemmesiden og under Driftsstatus øverest på siden.

 

Få direkte besked når der er driftsforstyrrelser

Hvis der er planlagte eller akutte driftsforstyrrelser i dit område, kan du få besked direkte via SMS eller e-mail.  

Læs mere om vores SMS Service

Planlagte afbrydelser

 

28.maj 2024 Midlertidigt afbrydelse i Greve Midt

Grundet vedligeholdelsesarbejde på vores varmecentral på Blågårdsvej vil der blive afbrudt for varmeforsyningen og det varme vand:

  • Tirsdag den 28. maj fra kl. 7.00 til kl. 19.00
  • Mandag den 3. juni fra kl. 7.00 til kl. 19.00

 

Aktuelle gravearbejder

Vi udbygger vores fjernvarmenet i Greve Kommune.

Herunder vises Greve Fjernvarmes aktuelle gravearbejder. Listen opdateres løbende.

Gravearbejde i Karlslunde

Gravearbejde i Greve ved Blågårdsvej

Gravearbejde i Hundige ved Lillevangs vej

Hvad sker der ved fjernvarmeafbrydelser?

Hvornår kan Greve Fjernvarme afbryde fjernvarmen?

Greve Fjernvarme kan afbryde forsyningen for at foretage nytilslutninger, ledningsændringer eller reparationer. Afbrydelsen sker så vidt muligt med forudgående varsel. Kortvarige, uopsættelige afbrydelser i forbindelse med havari kan dog foretages uden varsel.

Afbrydelserne bliver varslet til forbrugerne via sms, ved opslag i ejendommen og gennem hjemmesiden.

Hvad kan være årsag til en afbrydelse?
  • Forsyningssvigt/udfald på varmeværk (fx ved strømsvigt)
  • Lækage på fjernvarmeledning eller tilhørende komponenter
  • Renovering eller omlægning af fjernvarmerør
  • Tilslutning af nye kunder/ fraskæring af afmeldte kunder ved opførelse eller nedrivning af ejendomme
Hvad skal du gøre i tilfælde af afbrydelse?

Din ejendom har et veksleranlæg, dvs. at der sidder en varmeveksler mellem fjernvarmenettet og varmesystemet i boligen, du behøver ikke at foretage dig noget, og anlægget vil sædvanligvis køre videre, når forsyning er tilbage.

Hvad skal du gøre, når varmeforsyningen er genetableret?

Efter en afbrydelse er det en god ide, at der kontrolleres, om varmeanlægget igen kører, som det skal. Det er ikke usædvanligt, at et ”koldt” anlæg kan blive en smule utæt for derefter at blive tæt igen, når det bliver varmt. Efter en aflukning kan der også samle sig skidt i filtre/snavssamlere, som derfor må renses.

Det er kunden, der har ansvaret for, at varmeinstallationerne i ejendommen fungerer, vedligeholdes og betjenes korrekt. Er du tilmeldt vores abonnementsordning skal du kontakte os, hvis du oplever problemer med fjernvarmeanlægget.  

Hvorfor fik jeg ikke besked om afbrydelse?

Planlagte afbrydelser bliver varslet via vores SMS service eller ved opslag i ejendommen via dit boligselskab. De vil desuden fremgå på vores hjemmeside. 

Vores SMS Service sender en besked til de numre der er registeret i Krak. Har du et hemmeligt nummer eller en firmatelefon skal du selv tilmelde dig SMS service. Læs mere om SMS Service

Hvad betyder det når I afbryder varmeforsyning?

En afbrydelse af varmeforsyning betyder at du i en periode ikke får varme i radiatorerne og ikke får varmt brugsvand. Hvis du har en varmtvandsbeholder vil du stadig har varmt brugsvand så længe der er vand i beholderen. 

Vi afbryder ikke din vandforsyning, oplever du at du slet ikke får noget vand bedes du kontakte Greve Vand. 

Har du ingen varme og der er ikke planlagt afbrydelse?

Hvis der ikke er planlagt afbrydelser og du alligevel oplever at du ikke får varme i radiatorerne eller varmt brugsvand, skal du kontakte driftskontoret i dit boligselskab  eller os, hvis du er direkte kunde hos os. 

//