Hvad er fjernvarme?

Fjernvarmen i Greve er en del af Hovedstadens varmeforsyning. Varmen fordeles via et lokalt varmedistributionssystem, der kan distribuere varme over større afstande. Fjernvarme er en stabil opvarmningskilde med få til ingen udsving i driften.

Opvarmningen foregår med vand, der distribueres via et nøje anlagt og nedgravet lukket rørsystem. Rørsystemet er tilknyttet lokale og centrale varmeproducenter, der producerer den varme, der sendes ud til forbrugerne.

Hos forbrugerne opvarmes enten varmtvandsbeholdere eller varmevekslere, som videresender vandet i den korrekte temperatur ind i boligen. Herefter sendes det afkølede vand tilbage til varmeproducenten, og processen starter forfra.