Hvad er fjernvarme og hvor kommer varmen fra ?

Fjernvarme er en kollektiv og fremtidssikker varme

Fjernvarmen i Greve er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem.

Varmen produceres overvejende centralt i systemet og leveres ud via store transmissionsrør, der er placeret tæt ved Køge Bugt motorvejen. 

Rørsystemet er tilknyttet lokale og centrale varmeproducenter, der producerer den varme, der sendes ud til forbrugerne.

Varmen fordeles via et lokalt varmedistributionssystem, der kan distribuere varme over større afstande. Varmen kan produceres på mange forskellige måder og med forskellige typer brændsler og varmekilder.

Hvordan fungerer fjernvarme i din bolig?

Fjernvarmevandet er ca. 60 - 80 grader varmt, når det kommer ind i huset. Inde i huset løber vandet igennem en varmeveksler (fjernvarmeanlæg), her deles fjernvarmevandet op i to rør, en til opvarmning af huset og en til varmt brugsvand, som enten bliver produceret løbende eller opvarmet i den varmtvandsbeholder. 

Når fjernvarmevandet er så afkølet, at det ikke kan varme mere op i huset, løber det  kølige vand retur til det centrale varmeværk. Her varmes det op igen og sendes retur til husene.

Fjernvarme er en stabil opvarmningskilde med få til ingen udsving i driften. Derfor behøver forbrugerne ikke bekymre sig om, at der er varme nok i radiatorne eller varmt vand i hanerne.  

Se flere fordele ved fjernvarme

Hvorfor er fjernvarme mere miljøvenligt end gas?

Varmen der leveres i Greve er baseret på flere forskellige varmekilder. Ca. 95% af varmen er overskudsvarme fra elproduktion eller affaldsforbrænding, en stor del af varmen kommer f.eks fra Avedøreværket. 

Allerede i 2022 var vores fjernvarme 85% CO2-neutral og sammen med vores varmeleverandør VEKS, har vi en ambition om, at fjernvarmen i Greve skal være 100% CO2-neutral i 2030. Fjernvarmen er et fleksibelt system, og det betyder, at vi i fremtiden kan bruge nye og endnu grønnere energiformer.

Ved at skifte fra naturgas til fjernvarme vil en husstand i Greve reducere sin CO2-udledning med over 80% - det sparer miljøet for 3-4 tons CO2 om året.

På vores miljødeklaration kan man se hvordan varmen i Greve Fjernvarme er sat sammen og hvilke varmekilder der bliver brugt til at producere varmen.

Fjernvarmen der leveres af Greve Fjernvarme er grøn i Energistyrelsens CO2-rangering

Greve Fjernvarme er placeret allerøverst i den grønne kategori.

Energistyrelsen har indført rangeringsmodellen, for at øge forbrugerens opmærksomhed på grønheden af deres respektive fjernvarmeforsyning ift. forbrugerens individuelle alternativ.

Modellen rangerer fjernvarmen ud fra, hvor meget COden udleder, og inddeler den i kategorierne rød, gul og grøn. Rangeringsmodellens grænseværdier baseres på udledningen fra individuelle gasfyr og individuelle varmepumper.

Her kan du se vores miljødeklaration 

//