Hvad er fjernvarme? 

I Danmark findes der cirka 400 fjernvarmeselskaber, som enten producerer varme selv eller køber varme fra produktionsselskaber. Opvarmningen foregår med vand, der distribueres via et nøje anlagt og nedgravet lukket rørsystem. Rørsystemet er tilknyttet lokale og centrale varmeproducenter, der producerer den varme, der sendes ud til forbrugerne.

Varmen fordeles via et lokalt varmedistributionssystem, der kan distribuere varme over større afstande. Varmen kan produceres på mange forskellige måder og med forskellige typer brændsler, såsom affald, gas, kul og biomasse. Derudover udnytter man også industriens overskudsvarme, solvarme og store varmepumper. Største delen af varmen kommer fra kraftvarmeværker, der producerer både el og varme.

Fjernvarmen i Greve er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem. Varmen produceres overvejende centralt i systemet og leveres ud via store transmissionsrør, der er placeret tæt ved Køge Bugt motorvejen. 

 

Hvordan fungerer fjernvarme i din bolig?

Et hus har to rør til fjernvarme. Det ene leder varmt vand (fremløb) ind, og det andet leder det brugte kolde vand (returløb) tilbage til varmeværket. Vandet er ca. 60 - 80 grader varmt, når det kommer ind i huset. Fremløbstemperaturen kan dog variere fra anlæg til anlæg og årstiden. Inde i huset deles fjernvarmevandet op i to rør, en til opvarmning af huset og en til varmt brugsvand, som enten bliver produceret løbende i en veksler eller opvarmet i den varmtvandsbeholder. 

Det afkølede vand løber tilbage til varmeproducenten, og processen starter forfra.

Fjernvarme er en stabil opvarmningskilde med få til ingen udsving i driften. Derfor behøver forbrugerne ikke bekymre sig om, at der er varme nok i radiatorne eller varmt vand i hanerne. For at vi kan garantere en høj forsyningssikkerhed, har Greve Fjernvarme to reservelast-kedler, som vi kan starte hvis det bliver nødvendigt. Disse tages kun i brug, hvis der ikke kommer tilstrækkelig varme fra kraftvarmeværkerne - eller i vinterperioden, hvor man har brug for en højere varmeproduktion. 

 

Er fjernvarme klimavenligt?

Når du vælger at opvarme din bolig med fjernvarme, vælger du en af de mest miljøvenlige opvarmningsformer. Varmen der leveres i Greve har nemlig en høj andel af bæredygtige varmekilder, faktisk er fjernvarmen i Greve allerede 87% CO2-neutral.

Sammen med vores varmeleverandør VEKS, har vi en ambition om, at fjernvarmen i Greve skal være 100% CO2-neutral i 2025. Og vi er godt på vej, år for år fylder de vedvarende energikilder mere, og det reducerer vores CO2-udslip. Den gennemsnitlige CO2-emission for en fjernvarmeforbruger i Greve er i 2021 faldet til 10 kg CO2 pr. GJ. I 2020 var udledningen 14 kg CO2 pr. GJ.

Ved at skifte fra naturgas til fjernvarme vil en husstand reducere sin CO2-udledning med over 80% - det sparer miljøet for 3-4 tons CO2.

 

Se mere om hvordan fjernvarme virker i nedenstående video.