Tariffer og takster

Den samlede pris for fjernvarme består af både faste og variable bidrag. Disse kan findes på tarifbladet 2023.

DOWNLOAD
Tarif 2023
DOWNLOAD
Takst 2023

Her kan du finde tarifbladet for 2022 og takstbladet for 2022:

 

  • Eksisterende fjernvarmeområder: Tilslutning af nye forbrugere i eksisterende fjernvarmeområder afregnes efter takstblad 2022.
  • Nye fjernvarmeområder, eksisterende naturgasområder: Du kan læse mere om priserne for nye forbrugere i udvalgte eksisterende naturgasområder, der konverteres til fjernvarme fra 2023 og frem, her: Link. Nye forbrugere skal betale et tilslutningsbidrag, hvorefter der afregnes efter Greve Fjernvarmes tarifblad samt et etableringsbidrag pr. m2, der betales på den årlige varmeregning.

 

Eksempel på udvikling i årlig varmeregning på fjernvarme i Greve

Figuren herunder viser den historiske udvikling i den årlige varmeregning for en eksisterende fjernvarmeforbruger, der bor i et hus på 130 m2 og har et varmeforbrug på 18,1 MWh.

Hvis du bor i et større eller mindre bolig eller har et andet varmeforbrug, vil du have en anden varmeregning.