Vores miljødeklaration 

Miljødeklarationen for fjernvarme udarbejdes af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden som udgøres af fjernvarmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR. Derudover opgøres også fjernvarmens CO2 neutrale andel og brændselsfordeling og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fjernvarme.

Beregning af miljødeklarationen for fjernvarme i Greve

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder hos Greve Fjernvarme. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Den samlede miljødeklaration 2021 for fjernvarmen i Greve og resten af hovedstadsområdet kan findes her: Miljødeklaration for Fjernvarme i Hovedstadsområdet

Om rangeringsmodellen

Energistyrelsen har indført en rangeringsmodel, hvis formål er at øge forbrugerens opmærksomhed på grønheden af deres respektive fjernvarmeforsyning ift. forbrugerens individuelle alternativ. Rangeringsmodellens grænseværdier baseres på udledningen fra individuelle gasfyr og individuelle varmepumper.

Den individuelle varmepumpe har den laveste drivhusgasemission, og fastsætter derfor den øvre grænseværdi (mellem grøn og gul). Gasfyret fastsætter den laveste grænseværdi (mellem gul og rød). 

Den generelle eldeklaration er anvendt til beregning af udledning fra en luft til vand varmepumpe. Denne er udarbejdet af Energinet, og bliver benyttet til at tilskrive et elforbrug en udledning.