Miljø

Sammen arbejder vi på fremtidens grønne varmeforsyning

Fjernvarmedeklaration

Vores fjernvarme er grøn

Miljødeklarationen for fjernvarme udarbejdes af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden som udgøres af fjernvarmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR.

Greve Fjernvarme er placeret  i den grønne kategori.

Når fjernvarmen rangeres som grøn i Energistyrelsens CO2-rangering, er CO2-udledningen lavere end en gennemsnitlig individuel luft til vand varmepumpe.

Gul indikerer, at CO2-udledning er det samme som en varmepumpe eller mindre end et gasfyr, mens rød indikerer, at CO2-udledningen er svarende til eller højere end opvarmning med et gasfyr.

Du kan læse mere om rangeringsmodellen på energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk

Beregning af miljødeklarationen for fjernvarme i Greve

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder hos Greve Fjernvarme. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Se også:

Miljødeklaration for 2022 

Miljødeklaration for 2021

Vi arbejder på en grønnere varme

Grøn omstillings- og investeringsplan

Fra 1. januar 2023 skal alle fjernvarmeselskaber jf. Energioplysningsbekendtgørelsens §25 udarbejde og offentliggøre en plan for grøn omstilling.

Informationer om de grønne omstillingsplaner kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, hvor formålet beskrives som følgende:

”Formålet med de grønne omstillingsplaner er at bidrage til Danmarks målsætning om en fossilfri fjernvarmesektor i 2030 ved at hjælpe fjernvarmeselskaberne til at vise engagement for at blive fossilfrie gennem offentliggørelse af grønne omstillingsplaner. Planen forventes derfor at indeholde fjernvarmeselskabernes planer for en grøn produktion inklusiv afledte investeringsomkostninger. Offentliggørelsen af grønne planer er et krav, men planerne er ikke forpligtende.”

Bedre for miljøet

Som fjernvarmekunde er du med på den grønne omstilling

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de mest økonomiske, grønne og effektive måder at opvarme boliger og bygninger på.

Fjernvarme er den mest udbredte opvarmningsform i Danmark

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

En fremtidssikker og langtidsholdbar løsning

Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

Læs mere om fjernvarme på Grønfjernvarme.nu

//