Vores miljødeklaration 

Miljødeklarationen for fjernvarme udarbejdes af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden som udgøres af fjernvarmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR. Derudover opgøres også fjernvarmens CO2 neutrale andel og brændselsfordeling og de hermed forbundne årlige drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fjernvarme.

Beregning af miljødeklarationen for fjernvarme i Greve

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder hos Greve Fjernvarme. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Den samlede miljødeklaration 2021 for fjernvarmen i Greve og resten af hovedstadsområdet kan findes her: Miljødeklaration for Fjernvarme i Hovedstadsområdet

DOWNLOAD
GF Fjernvarmedeklaration 2021