Fjernvarme i ældre huse eller huse med et-strengsanlæg

Der findes to hovedtyper af radiatoranlæg; 1-strengs- og 2-strengsanlæg. I nyere huse er de fleste radiatoranlæg 2-strenget.

Temperaturerne i Greve Fjernvarmes distributionsnet er typisk 60-80°C.  De højeste temperaturer i fjernvarmenettet anvendes når det er minus grader udenfor, og varmebehovet i husene er stort. Derved kan man sikre komforten i selv ældre huse med gamle radiatorer. I langt størstedelen af året er det meget varmere end 0 °C udenfor, og her kan man anvende lavere temperaturer i varmeanlægget. Det skyldes, at der er behov for mindre varme, og at radiatorerne derfor skal afgive mindre varme for at sikre den samme komfort. Derfor sænkes temperaturen i fjernvarmenettet også når det bliver varmere udenfor. De fleste huse har ikke længere behov for de høje temperaturer, som gamle radiatorer blev designet til. Derfor anvendes der allerede nu temperaturer meget lavere end 80-90 °C i varmeanlæggene i langt de fleste huse. Dette skyldes blandt andet at mange ældre huse er blevet renoveret. Jo mere energirenovering der gennemføres, jo lavere bliver varmebehovet i huset, og jo lavere temperaturer er der behov for at anvende i det eksisterende varmeanlæg. 

Selvom du bor i et ældre hus, eller et hus der opvarmes med et-strengs-radiatoranlæg, er der dog ingen grund til bekymring. Fjernvarme kan også være en god varmekilde for dig.

 

1-strengs radiatoranlæg

Et 1-strenget radiatoranlæg er kendetegnet ved at der kun er ét rør der føres igennem alle husets rum, hvor alle radiatorer og gulvvarme er tilsluttet. 

Et hus med 1-strengs radiatoranlæg har ét varmerør der fører varmen frem til alle husets radiatorer i alle rum, og returvandet fra radiatorerne ledes tilbage til det samme rør.

For at opnå en god afkøling er det vigtigt at bruge alle radiatorer i huset. Hvis man kun bruger enkelte radiatorer, og lader andre radiatorer være lukket, så løber der varmt centralvarmevand forbi de lukkede radiatorer, uden at blive afkølet. 

1-strenget radiatoranlæg. (Billede lånt fra Kalundborg Forsynings hjemmeside kalfor.dk).

2-strengs radiatoranlæg

Et 2-strenget radiatoranlæg er kendetegnet ved at radiatorerne er parallelforbundne. Der er ét rør der føre det varme fjernvarmevand ind i radiatoren, og ét rør der fører fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeanlægget. Med et 2-strenget radiatoranlæg er det lettere at afkøle fjernvarmevandet nok og få en god returtemperatur.

2-strenget radiatoranlæg. (Billede lånt fra Kalundborg Forsynings hjemmeside kalfor.dk).

Gode råd til en bedre afkøling

I de fleste tilfælde skyldes dårlig afkøling ikke radiatorerne, men nærmere at styringen af varmeanlægget ikke er tilstrækkelig. Har du et ældre fjernvarmeanlæg kan du også overveje at få det skiftet, nye moderne anlæg kan oftest bedre indstilles og dimensioneres så de passer til din bolig. 

  1. Sørg for at alle radiatorer er indstillet ens, så alle radiatorer ’arbejder’ lige meget. 
  2. Undgå at have møbler, gardiner og andet foran radiatorerne, da dette hindrer varmen i at komme ud i rummet.
  3. Hvis du alligevel planlægger at renovere dit hus, kan du overveje en udskiftning af husets radiatorer. 
  4. Styr fremløbstemperaturen efter vejret med et vejrkompenseringsanlæg. 
  5. Kontakt en vvs-installatør med et gyldigt FJR-bevis og bestil et fjernvarmeeftersyn. Hvis du har vores abonnementsordning skal du kontakte os.
//