Sådan får du fjernvarme

Udvidelsen af fjernvarmenettet er et omfattende projekt, som kræver en grundig planlægning over en længere periode. Udover Greve Fjernvarmes egne medarbejdere er en række eksterne aktører involveret i projektet, såsom rådgivere, kommunen, entreprenører og VVSer. Nedenunder kan du læse mere om de enkelte skridt i processen.

 

1. Information om fjernvarme og tilmelding

På vores udbygningskort kan du slå din adresse op og se om du ligger i et planlagt fjernvarme område. Vi informerer løbende om vores planer her på hjemmesiden og på de sociale medier. 

Vi kontakter alle boligejere direkte når det er muligt at underskrive en fjernvarmeaftale og inviterer til et informationsmøde.  Når vi har fået den underskrevne kontrakt retur, vil du modtage en opkrævning på tilslutningsbidrag. Du skal samtidig overveje om du vil indgå aftalen om en abonnementsordning på fjernvarmeanlægget.

Det er en forudsætning for udvidelsen i hvert område, at vi opnår en minimumstilslutning på 60%, det vil sige at 60% takker ja til vores tilbud.

2. Vi laver en stikaftale

Inden gravearbejdet går i gang, kommer vi på besøg for at lave en stikaftale.

Vi laver en skitse over, hvor stikledningen skal placeres på din grund, og hvor den skal ind i huset. Indføring af nye fjernvarmerør vil typisk placeres der hvor gasledning er i dag. Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres. Det hele bliver skrevet ind i stikaftale, så vi er enige om, hvordan arbejdet skal udføres.

Du kan læse mere om stikaftalen og tilslutning af parcelhuse her: Når huset skal tilsluttes fjernvarme

 

3. Vi graver ud i vejen og på din grund  

Vi graver først hovedrøret ned i vejen, som skal forsyne husene på vejen med fjernvarme.
Herefter graver vi de enkelte stikledninger ned til vejens tilmeldte husstande.

Stikledningen bliver nedgravet i en smal rende i jorden, med en placering på matriklen, der giver den kortest mulige føringsvej, hvilket kan være gennem haven eller i din indkørsel. Placeringen aftales inden vi graver.

Hvis gravearbejdet foregår i græsplænen, sår vi græsfrø bagefter. Graver vi hvor der er flisebelægning, lægger vi fliserne pænt tilbage. Raftehegn og hække bliver som udgangspunkt ikke berørt, da vi graver ind under dem. Det kan dog være nødvendigt at grave visse planter, buske eller træer op under arbejdet, og da må du selv sørge for opgravning, flytning, vanding og genplantning, hvis du ønsker at beholde dem. 

 

4. Vand på rørene

Når alle hovedrør og stikledninger i dit område er på plads, og det hele er testet igennem, åbner vi for det varme vand i systemet. Hele området hænger sammen, så ofte skal vi først være færdig med nabovejene, før vi er klar til at sende fjernvarmevand ud i systemet.

Der kan derfor godt gå et stykke tid fra vi graver stikledningen ned hos dig, til vi er klar til at sende fjernvarmevand ud i systemet.

Vi giver dig besked så snart vi er klar til at lukke op for det varme fjernvarmevand.

5. Installation og reetablering

Rørene føres ind igennem husmuren og vi sætter et lille skab op som dækker over indføringen. Vi fører fjernvarmerørene frem til fyrrummet, og har du valgt vores abonnementsordning sætter vi også fjernvarmeanlægget  op. Centralvarmeinstallationen tilsluttes fjernvarmeunitten på nemmest mulige måde og alle nye monterede rør isoleres efter gældende standard. 

Det tager som regel en dag at installere fjernvarme – nogle gange kan der gå to dage. VVS’eren instruerer dig i, hvordan din nye fjernvarmeunit fungerer, og vores driftstekniker kommer til sidst og syner anlægget, og sikrer sammen med dig, at arbejdet er udført som aftalt.

 

 

//