Den årlige varmeregning

Din årlige varmeregning består af en fast del og en variabel del 

 

Forstå din varmeregning - Hvad betaler du for?

 


Hvordan måler man fjernvarme forbrug?

 

En fjernvarmemåler, er bygget op af tre dele: en flowdel, en temperaturdel og et display.

  1. Flowdelen måler den mængde af fjernvarmevand, der strømmer gennem måleren.
  2. Temperaturdelen måler fremløbs- og returløbstemperaturen i fjernvarmeanlægget. Det sker ved hjælp af to temperaturfølere, som er placeret i fremløbet og returløbet.
  3. Display beregner den leverede mængde af energi ud fra data fra både flow- og temperaturdelen. Du kan aflæse tælleren på displayet. Displayet viser, hvor meget fjernvarme der er løbet igennem måleren, siden den blev sat op.

Alle vores måler er fjernaflæste og du kan via ”Min Side” på hjemmesiden, løbende følge med i dit fjernvarmeforbrug.


Hvorfor bliver de faste tariffer opkrævet pr. kvadratmeter?

Greve Fjernvarme følger vejledningen fra Dansk Fjernvarme og Energitilsynet, som siger, at værkets faste udgifter skal dækkes af faste tariffer. Dermed bidrager alle forbrugere solidarisk som en fælles investering i værket.

De faste bidrag skal udformes på en måde, så den enkelte forbruger kommer til at betale sin rimelige andel af fjernvarmeselskabets faste omkostninger ud fra dennes træk på fjernvarmesystemets kapacitet. Den mest udbredte beregningsmetode i dag er ud fra bygningens etage-/boligareal baseret på BBR-oplysninger.

Meget simpelt forklaret afspejler de faste tariffer de faste udgifter der er ved at producere og levere varme til dig. Er der mange store huse i et område kræver det f.eks. større pumper og rør og dermed stiger omkostningerne til anlægsarbejde,  drift og vedligeholdelse. 

//