Hvad koster det at få fjernvarme?

 Nye fjernvarmeforbrugere som konverter fra en eksisterende varmekilde

(uanset om du opvarmer din bolig vha. olie, naturgas eller varmepumpe/elvarme) kan blive tilsluttet til kampagnepris.

Kampagneprisen for tilslutning er 34.995 kr.

Tilslutningsprisen er ens for alle, uanset om stikledningen er kort eller lang. 

Beløbet dækker over etablering af stikledning samt et husindføringsskab ved din ejendom og en lille andel af det nye fjernvarmenet i området. Den resterende andel af omkostningerne til den samlede udbygning af fjernvarmenettet betales via et etableringsbidrag.

Etableringsbidraget betales over den årlige varmeregning de næste 30 år, hvorefter det bortfalder. Etableringsbidrag er sat til 30 kr. pr. m2 boligareal i følge BBR-register og følger tarifbladet.  

Evt. ekstra udgifter ved fjernvarme tilslutning

Der kan være ekstra udgifter til afmelding af gas, afkoblingsgebyret kan dog søges dækket af statens afkoblingspulje. Du skal selv opsige din gasforsyning hos Evida. Du kan få mere information om afkobling af gas her: https://evida.dk/frakobling/ 

Der kan være ekstra udgifter hvis du vil have udført ekstra arbejde af VVS'eren (feks. udskiftning af termostater osv.) Det aftales med VVS'eren direkte. Hvis du vælger at købe dit eget fjernvarmeanlæg skal du selv indhente et tilbud fra en VVSer for installationen.    

Hvis du vil tilsluttes senere

Hvis du vil tilsluttes på et senere tidspunkt, opkræves et ekstra bidrag på forventet 81.250 kr., da vi skal hyre nye gravefolk, maskiner og rør kun til dig. Så du sparer 81.250 kr. ved at vi kan udnytte stordriftsfordelene ved at anlægge alle stik på din vej på én gang.
 

*Priser er pr. 1. maj 2024 og inkl. moms. Gældende tariffer vil fremgå af Greve Fjernvarmes tarifblad.

18,1 MWh svarer til ca. 1.830m3 gas eller 1.950 liter olie

 


Når du vil have fjernvarme, skal du vælge om du vil eje din unit eller have et abonnement

Her kan du se, hvad forskellen er på de to modeller 

Med abonnementsordning

Vi graver en stikledning frem til dit hus og reetablerer efter gravearbejdet. Stikledningen placeres som udgangspunkt efter den kortest mulige føringsvej til ejendommens bryggers/teknikrum.

Vi afmonterer og bortskaffer dit gamle fyr. Vi opsætter et fjernvarmeanlæg og slutter det til dit centralvarmeanlæg. Eventuelt maler-, tømrer- og murearbejde i forbindelse med afmontering af gasfyr skal man selv sørge for. Fjernelse af skorsten og evt. aflukning af huller fra aftræksrør fra tidligere installation er ikke omfattet af aftalen.

Vi servicerer og vedligeholder fjernvarmeanlægget og skifter det uden beregning, når det om mange år er udtjent. Alt sammen som en del af fjernvarmeaftalen, hvor du betaler lidt mere over varmeregningen.

Du kan få et fjernvarmeanlæg på abonnement hos Greve Fjernvarme til 250 kr./måned. Her kan du læse mere om vores abonnementsordning.

 

Uden abonnementsordning

Vi graver en stikledning frem til dit hus og reetablerer efter gravearbejdet. Stikledningen placeres som udgangspunkt efter den kortest mulige føringsvej til ejendommens bryggers/teknikrum.

Du køber og opsætter et fjernvarmeanlæg og får udført alle nødvendige installationer af en VVS-installatør. Du indhenter selv tilbuddet og betaler selv for arbejdet. Før fjernvarmeanlægget tages i brug, kommer vi og syner anlægget og installerer en forbrugsmåler. Du sørger også selv for al fremtidig vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget.

Forventet pris for fjernvarmeanlæg inkl. installation ligger mellem  30.000 - 40.000 kr.. Vi anbefaler at du indhenter flere tilbud fra VVS'ere.  

 

Forstå din varmeregning

Din årlige varmeregning består af betalinger baseret på dit varmeforbrug samt størrelsen af din bolig. Her kan du se hvad den årlige varmeregning dækker over.

Beregn din fjernvarmepris

Prøv vores prisberegner for at se hvor meget du kan spare ved at skifte dit gas- eller oliefyr ud med fjernvarme som primær opvarmningsform til din bolig.

Gældende tariffer og takster

Her finder du vores aktuelle tariffer og takstblad som er gældende fra 1. januar 2024. 

 

//