Om os

En del af Greves lokalhistorie siden 1972. Læs mere om fjernvarmen, organisationen og historien bag

 

Forbrugerejet og non-profit siden 1972

Greve Fjernvarme A.m.b.a. er et privat forbrugerejet forsyningsselskab i Greve Kommune, der forsyner ca. 8.000 husstande med varme.

Fjernvarmeforsyning er reguleret under princippet om hvile-i-sig-selv (non-profit), hvilket betyder, at der ikke må tjenes overskud på at levere fjernvarme. Forsyningstilsynet er statslig myndighed, der fører tilsyn med priser og vilkår.

Greve Fjernvarme A.m.b.a. er en sammenlægning mellem de tidligere værker Hundige Fjernvarme og Greve Strandby Fjernvarmeværk. Hundige Fjernvarmeværk blev etableret i 1972.

Læs mere i 50-års jubilæumsskrift for Greve Fjernvarme A.m.b.a.: Link.

 

Organisation

Til dagligt drives værket af 10 medarbejdere.

Du finder en oversigt over alle vores medarbejdere nedenfor.

 

Bestyrelse

Greve Fjernvarmes bestyrelse  består af 7 medlemmer.

Du finder en oversigt over bestyrelsen nedenfor.

 

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er vores øverste myndighed.

Du finde mere information nedenfor.

 

Fjernvarme er en klimavenlig opvarmningsform

Greve Fjernvarme videredistribuerer varmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), som transporterer varmen fra de store kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Fjernvarmen er primært baseret på overskudsvarme fra afbrænding af affald og bæredygtig biomasse. 

Fjernvarme er et af de vigtigste redskaber for, at Danmark kan nå målsætningen om 70% reduktion af CO2-udledningen. Det skyldes, at fjernvarme ofte kan udbredes til områder, der i dag forsynes af olie- og naturgas. For hver parcelhusvilla der kan konverteres fra naturgas til fjernvarme spares årligt 4 tons CO2.

 

Distribution

Her finder du information om vores distributionsnet.

 

Vedtægter & bestemmelser

Her finder du vores vedtægter og leveringsbestemmelser.

 

Årsregnskab

Her finder du vores årsregnskaber fra de sidste 10 år.

 

Fjernvarme i Greve i gennem tiden

 

Fjernvarme udbygning efter oliekrisen i 70erne (Kilde: Arkiv Greve Kommune)
Hundige Fjernvarme i 1977 (Klide: arkiv.dk)
Greve Fjernvarme 2022 - 50 års jubilæum
Fjernvarme udbygning i Greve 2023 som et led i den grønne omstilling.
//