Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Greve Fjernvarmes øverste myndighed

Vores repræsentantskab

Repræsentanterne bliver valgt hvert andet år ved en demokratisk afstemning eller udpegning blandt andelshaverne. Du eller din organisation er andelshaver, hvis du/I har en forbrugsmåler, som er tilknyttet Greve Fjernvarmes distributionsnet.

Som andelshaver kan du stemme og stille op til valg i repræsentantskabet - alt efter hvilken valggruppe du tilhører.

Repræsentantskabet består i valgperioden 2024-2026 af 51 repræsentanter fordelt på:

  • Gruppe 1: 5 repræsentanter valgt af Greve Kommune.
  • Gruppe 2: 26 repræsentanter valgt af de almene boligorganisationer.
  • Gruppe 3: 20 repræsentanter valgt af de øvrige andelshavere
    (private boligejere/foreninger, erhverv og selvejende institutioner).

 

Det aktuelle repræsentantskab (marts 2024) findes her: GF repræsentantskab

Du kan læse mere om repræsentantskabets rolle i vores vedtægter .

 

Repræsentantskabet består af 3 grupper

 

Gruppe 1
Repræsentanter fra Greve Kommune

Medlemmer udpeges af Greve Byråd.

Repræsentanterne i gruppe 1 behøver ikke at være andelshavere.


 

Gruppe 2
Repræsentanter fra de almene boligorganisationer

Medlemmer udpeges af organisationsbestyrelsen i hver af de almene boligorganisationer.
Boligorganisationerne er:
• Greve Boligselskab
• Sydkystens Boligselskab
• Vridsløselille Andelsboligforening

Hvis du vil stille op til repræsentantskabet i Greve Fjernvarme:
Måske er du lejer af en almen bolig og aftager fjernvarme. Du skal derfor rette henvendelse til organisationsbestyrelsen i din boligorganisation.

Repræsentanterne i gruppe 2 behøver ikke at være andelshavere. Repræsentanterne i Gruppe 2 behøver ikke at have bolig i den pågældende boligorganisations boliger i Greve Kommune.

Gruppe 3
Repræsentanter fra de øvrige andelshavere (private boliger og erhverv)

Medlemmer vælges blandt andelshaverne i gruppe 3.

Hvis du vil stille op til repræsentantskabet i Greve Fjernvarme:
Måske er du boligejer og aftager fjernvarme.
Du skal anbefales af mindst 3 stillere (andre fjernvarmeforbrugere i gruppe 3 – fx dine naboer). Det betyder, at du skal printe en stillerliste (link) og indsamle mindst 3 underskrifter. Stillerlisten skal returneres til Greve Fjernvarme senest d. 21. februar 2024 kl. 12 (fysisk brev eller e-mail).

Annonce med indkaldelse af forslag til repræsentanter bringes i Sydkysten ultimo januar 2024.

Øvrige krav til repræsentanter kan læses af Greve Fjernvarmes vedtægter.

Hvis en andelshaver i gruppe 3 er en forening eller et selskab, behøver repræsentanten ikke at være andelshaver selv, blot vedkommende er medlem af andelshaverens ledelse eller særskilt bemyndiget derfor.

Man kan ikke være medlem af eller vælges til repræsentantskabet, hvis man er i restance til Greve Fjernvarme (ikke har betalt sin varmeregning).

 

Repræsentantskabsmøde

Seneste møde i repræsentantskabet blev afholdt tirsdag d. 24. oktober 2023.

Næste møde afholdes tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 18.00 i Portalen, Greve.

Indkaldelse udsendes til repræsentanterne d. 23. april 2024. 

Frist for indkomne forslag er d. 30. april 2024.

 

 

Oftest stillede spørgsmål

 

//