Processen for et fjernvarmeprojekt

 

Udvidelsen af fjernvarmenettet er et omfattende projekt, som kræver en grundig planlægning over en længere periode. Udover Greve Fjernvarmes egne medarbejdere er en række eksterne aktører involveret i projektet, såsom rådgivere, kommunen, entreprenører og VVSer.

 

Sådan får du fjernvarme

1. Information og tilmelding

Når vi skal i gang med at lave fjernvarme i dit område, får alle husstande i det pågældende område et informationsbrev med et tilbud om tilslutning til fjernvarme. Vi vedlægger en tilmeldingsblanket, som du kan anvende, eller du kan tilmelde dig fjernvarme her på vores hjemmeside. Du kan allerede nu kan du skrive dig op og dermed tilkende give din interesse.  

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til tilslutningen eller til fjernvarme i det hele taget.

2. Underskrift på tilbud

Når vi når til dit område, planlægger vi det videre forløb og sender tilbud om en varmeleveringsaftale ud til underskrift.

Når vi har fået den underskrevne kontrakt retur, vil du modtage en opkrævning på tilslutningsbidrag. Du skal samtidig overveje om du vil indgå aftalen om en abonnementsordning på fjernvarmeanlægget.

Det er en forudsætning for udvidelsen i dit område, at vi opnår en minimumstilslutning på 60%

3. Stikplacering og gravearbejde

Inden gravearbejdet går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer for at få lavet en installationsaftale. Vi laver en skitse over, hvor stikledningen skal placeres på din grund, og hvor den skal ind i huset. Indføring af nye fjernvarmerør vil typisk placeres der hvor naturgasrørene ligger i dag, så tilslutningen til den interne varmeforsyning fortsætter fra samme sted i bryggers/teknikrum i boligen. Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres – det vil typisk være der, hvor det gamle fyr har siddet. Det hele bliver skrevet ind i installationsaftalen, så vi er enige om, hvordan arbejdet skal udføres.

Der graves en hovedledning ned, og der etableres stikledninger til de enkelte huse. Vi retablerer naturligvis jeres grund, indkørsel mm. efter opgravningen. 

4. Fjernvarmen installeres

Vi kontakter dig, når installationen af din fjernvarmeunit kan blive sat i gang.

Sammen med en VVS’er aftaler du en dato for installationen. Det tager som regel en dag at installere fjernvarme – nogle gange kan der gå to dage. VVS’eren instruerer dig i, hvordan din nye fjernvarmeunit fungerer, og vores driftstekniker kommer til sidst og syner anlægget, og sikrer sammen med dig, at arbejdet er udført som aftalt.

5. Du har nu fjernvarme

Tillykke, du har nu fjernvarme.