Fordelene ved fjernvarme

Der er mange fordele ved fjernvarme. Her har vi fremhævet de mest fremtrædende:

 

1. Fjernvarme er billigt

I Greve Fjernvarme får vi leveret varme, der er baseret på mange forskellige varmekilder. Varmelast som koordinerer produktionen af fjernvarme i Hovedstadsområdet sørger for, at varmeproduktionen dagligt tilrettelægges, så den altid bliver produceret på de billigste anlæg.

Kombinationen af energikilder sikrer dig som forbruger en konkurrencedygtig pris på varmen uanset årstid og energimarkedernes svingninger.

Se mere om prisudviklingen i Greve Fjernvarme og priseksempler for fjernvarmeforbrugere.

 

2. Fjernvarme er nemt og komfortabelt

Når man først har fjernvarme installeret i sit hus, er det meget nemt og vedligeholdelsesfrit. Man skal faktisk ikke gøre andet end at glæde sig over den billige og grønne varmeløsning.

  • En fjernvarmeunit fylder mindre og passer i et almindeligt højskab
  • Fjernvarmeunits er lydløs, ren og selvkørende og har en lang levetid
  • En korrekt dimensioneret varmeveksler producerer det varme brugsvand i samme tempo som det forbruges, derfor har du ikke brug for en varmtvandsbeholder og du løber aldrig tør for varmt vand

I Greve Fjernvarme forventer vi fremadrettet at tilbyde to tilslutninger til fjernvarme:

  • Tilbud 1: Vi koordinerer hele installationen for dig --> Abonnementsordning.
  • Tilbud 2: Du organiserer selv installationen --> Du står selv for indkøb af fjernvarmeanlæg og kontakten til lokale VVS'er i forbindelse med konverteringen til fjernvarmen. Vi sørger for stikledningen til din ejendom.

 

3. Fjernvarme er grønt og bæredygtigt

Med fjernvarme får du klimavenlig varme fra grønne energikilder som halm, flis, træpiller og til dels affald. Fjernvarmen belaster miljøet betragteligt mindre, end hvis hver enkelt husejer fyrede i egen kedel. Der er derfor store miljømæssige fordele ved at skifte til fjernvarme for både huse, lejligheder og erhverv.

Fjernvarmen i Greve er pt. 82% CO2-neutral, og vores varmeleverandør VEKS har en målsætning om 100% CO2-neutral fjernvarme fra 2025.

 

4. Fjernvarme har høj forsyningssikkerhed

Fjernvarmen består af mange forskellige varmekilder, der har den fordel, at vi aldrig er afhængige af enkelte kilder. 

Vi vedligeholder eller udskifter løbende gamle rør, så vi opnår høj forsyningssikkerhed og mindsker risikoen for fx brud og dermed spild.

 

5. Fjernvarmeselskaber må ikke optjene et overskud

Fjernvarmeselskaber må ikke optjene et overskud, hvilket betyder, at vi ikke må tjene penge på at levere fjernvarme til dig og de andre forbrugere. Som forbruger ved Greve Fjernvarme betaler du derfor kun den reelle pris for den varme, du bruger.

Fjernvarmeselskaber er som kollektive forsyningsselskaber reguleret efter Varmeforsyningsloven. Priser og vilkår er derfor under tilsyn af Forsyningstilsynet.

 

6. Greve Fjernvarme er ejet af forbrugerne

Greve Fjernvarme er et andelsselskab, hvor forbrugerne er andelshavere og dermed ejere af selskabet.

Som forbruger kan du derfor få indflydelse på ledelsen af selskabet ved at stille op til repræsentantskabet.