Repræsentantskabets møde d. 28. maj 2020 - Aflyst

30. april 2020

Repræsentantskabets møde den 28. maj 2020 er af bestyrelsen blevet udskudt til afholdelse sammen med det ordinære repræsentantskabsmøde i oktober 2020,forudsat der er tilladelse til forsamlinger under 50 personer med 2 m. afstand, må mødes. Indkaldelse efter vedtægternes bestemmelse med 4 ugers skriftligt varsel til repræsentantskabet, med angivelse af bestyrelsens godkendte dagsorden.

Den nuværende bestyrelse bliver siddende, indtil der indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, hvor der foretages valg og godkendelse. Valgperioden for en valgt og godkendt bestyrelse der foretaget på mødet i oktober 2020, vil være gældende frem til repræsentantskabsmødet maj 2022.