Nyheder fra Greve Fjernvarme - November 2023

16. november 2023

Status på fjernvarme udbygning i Greve

Status gravearbejde i fase 1 etape 1

I Karlslunde er vores entreprenør kommet godt fra start og forventer endda at afslutte etape 1 før oprindeligt planlagt. Vi forventer, at der kan komme vand på de første rør i slutningen af december, og at hele etape 1 er koblet på fjernvarmenettet i slutningen af januar.

I Greve arbejder vores entreprenør i Blågårdsparken, hvor de graver og etablerer stikledninger til de enkelte forbrugere. Derefter bliver hovedledningen fra Blågårdsparken ført videre til Hasselhegnet, som bliver koblet på fjernvarmenettet i starten af det nye år.  

I Greve og Hundige fortsætter anlægsarbejdet med de to store hovedledninger på henholdsvis Blågårdsvej og Lillevangsvej. Arbejdet forventes afsluttet i december.

Vi forventer, at fjernvarmeudbygningen på Blågårdsvænget, Damager Vænge og i Hundigegårds Kvarter begynder i starten af 2024. Vi kontakter boligejerne løbende for at aftale tid til en stikaftale. 

Vi oplever stor opbakning i etape 1 områder

Tilslutningsprocenten til fjernvarme er høj i alle etape 1 områder, og vi modtager løbende nye tilmeldinger. Det er muligt at tilmelde sig til fjernvarme i etape 1 til kampagnepris, indtil vi har gravet forbi. 

Største opbakning er i Hasselhegnet hvor tilslutningsprocenten er på 100%. Dette er tæt efterfulgt af Karlslunde, hvor der lige nu kun er 11 parcelhuse tilbage i etape 1 med gas-/oliefyr, som ikke er tilmeldt.

Tilmelding til fase 1 etape 2 åbner snart

Da vores entreprenør i Karlslunde er kommet lidt foran i tidsplanen, fremrykker vi tilmeldingen til fjernvarme dér. Boligejerne i Karlslunde kan derfor allerede fra december i år underskrive en fjernvarmeaftale. Alle boligejere i etape 2 i Karlslunde vil modtage mere information herom og en invitation til et borgermøde.

De andre fase 1 etape 2 områder forventes at få mulighed for at tilmelde sig til fjernvarme fra januar 2024. Der udsendes mere information i starten af januar.

Ligesom i etape 1 områderne er det et krav om, at mindst 60% af boligejere tilmelder sig, før gravearbejdet kan starte.  

Status for fase 2

Vores projektforslag for fase 2 blev godkendt af kommunen, dog med forudsætning om, at der gives tilskud fra statens tilskudspulje "Fjernvarmepuljen". Fjernvarmepuljen er her til efteråret desværre løbet tør for midler, og derfor har vi fået et afslag fra Energistyrelsen, der forvalter tilskudspuljen.

Vi har endnu ikke taget stilling til, hvordan vi kan forsatte med fase 2 efter afslaget.

Foreløbigt afventer vi:

  • Eventuelle politiske forhandlinger om flere midler på Christiansborg i slutningen af 2023.

  • Afrapporteringen fra den nationale energikrisestab NEKST (Arbejdsgruppen - Farvel til gas i danske hjem) ved årsskiftet.

  • Genudbud af dele af anlægsarbejdet for den igangværende fase 1, der kan få indflydelse på de faktiske udførselspriser for fase 2.

Den forventede udbygningsplan fra Greve Fjernvarme fastholdes indtil videre, men vi forventer at fase 2 tidligst kan startes op i efteråret 2024.

//