Klimavenlig fjernvarme til endnu flere borgere i Greve Kommune

26. oktober 2021

2.000 forbrugere i Greve Kommune får snart tilbud om at skifte deres naturgasfyr ud med klimavenlig fjernvarme. Samtidig vil Greve Fjernvarme investere i en varmepumpe, der producerer lokal grøn energi. Det har repræsentantskabet i Greve Fjernvarme netop vedtaget.

Repræsentantskabet i Greve Fjernvarme har godkendt bestyrelses forslag om strategisk udvikling af selskabet. Forslagene indebærer, at Greve Fjernvarme fremadrettet har fokus på to store projekter: 1) Tilbud til i alt 9.000 forbrugere i Greve Kommune om at få fjernvarme frem mod 2040, hvoraf første fase omfatter 2.000 forbrugere, og 2) Etablering af ny lokal klimavenlig varmeproduktion. Målsætningerne for disse projekter er, at Greve Fjernvarme også i fremtiden kan sikre attraktive priser til fjernvarmeforbrugerne og give sit bidrag til den grønne omstilling i lokalområdet. Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag aften d. 19. oktober 2021, hvor selskabets bestyrelsesformand og energichef fremlagde forslagene til udviklingen af Greve Fjernvarme.

”Vi oplever en stigende efterspørgsel efter fjernvarme i lokalområdet – måske netop fordi vi har et særligt stort antal boliger med naturgasfyr i Greve Kommune, som gerne vil skifte til et nemt, billigt og klimavenligt alternativ. I Greve Fjernvarme vil vi gerne bidrage med vores til, at vi kan få reduceret udledningen af drivhusgasser i Greve Kommune – særligt når vi nu har et af de mest effektive redskaber til at gøre det”, fortæller bestyrelsesformand Sophus Vørsing.

Greve Fjernvarme kan bidrage til den grønne omstilling i Greve Kommune ved at omstille de mange naturgasopvarmede boliger til fjernvarme. Omstilling til fjernvarme kan give et markant bidrag til kommunens CO2-reduktion og dermed Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030.

Marc Genning, der er næstformand i Greve Fjernvarme og byrådsmedlem i Greve Byråd, siger: ”Store dele af den eksisterende bygningsmasse i Greve Kommune er fra 1960’erne og frem og har i dag installeret naturgas, som er ”sort energi”, så store dele af boligopvarmningen har derfor et stort grønt potentiale – disse gevinster skal vi høste. Med de nationale klimaaftaler og Greve Kommunes DK-2020 samarbejde er der også politisk sat stort fokus på udvikling og udbygning af fjernvarmen”.

Netop samarbejdet med Greve Kommune har høj prioritet. ”Vi er netop ved at få udarbejdet materialet til brug for udvidelsen af fjernvarmeområderne, så vi snarest muligt kan udsende tilbud til de første 2.000 borgere”, forklarer energichef Line Carlsen, og fortsætter, ”vi har brug for et stærkt samarbejde med Greve Kommune, sådan at vi får planlagt arbejdet mest hensigtsmæssigt, både i forhold til kommunens ønsker, det konkrete anlægsarbejde og byudviklingen i øvrigt”.

Foruden flere forbrugere på fjernvarmen, håber Greve Fjernvarme også på at kunne etablere et nyt kollektivt varmeproduktionsanlæg i Greve Kommune. Anlægget skal være en stor varmepumpe, der kan udnytte overskudsvarmen fra det spildevand, der behandles ved Mosede Renseanlæg. De foreløbige beregninger viser, at denne form for varmeproduktion i vinterhalvåret er billigere end den varme, som Greve Fjernvarme i dag modtager fra de store kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg via varmetransmissionsselskabet VEKS. Projektet forventes derfor samlet set at give billigere varme til fjernvarmeforbrugerne og tilmed udnytte ressourcerne i spildevandet, i stedet for blot at udlede overskudsvarmen i Køge Bugt.

Greve Fjernvarme er et lokalt forbrugerejet fjernvarmeselskab. Selskabet er robust og reguleret under lovgivningen om hvile-i-sig-selv, hvilket overordnet betyder, at selskabet er non-profit, hvor der ikke må tjenes overskud på fjernvarmeforretningen. Hvis der et år er overskud, føres pengene efterfølgende tilbage til forbrugerne via lavere priser.

Næste skridt i udviklingen er, at man som interesseret kommende fjernvarmeforbruger snart uforpligtende kan skrive sig op til fjernvarme via Greve Fjernvarmes hjemmeside. ”Når du skriver dig op til fjernvarme, vil du bidrage aktivt til planlægningen af de kommende fjernvarmeområder, da fjernvarmen først udbredes til de områder, hvor der er størst interesse”, siger energichef Line Carlsen og fortsætter, ”og det er derfor en god idé at bringe nyheden videre til sine naboer, så de også kan skrive sig op”.