Greve Fjernvarme A.m.b.a. afholder valg til repræsentantskabet

5. februar 2024

Greve Fjernvarme A.m.b.a. afholder valg til repræsentantskabet

Greve Fjernvarme A.m.b.a.
Greve Fjernvarme er et lokalt forbrugerejet fjernvarmeselskab beliggende i Greve Kommune. Du kan læse mere om Greve Fjernvarme påwww.grevefjernvarme.dk

Repræsentantskabet
Greve Fjernvarmes øverste myndighed er repræsentantskabet. Ifølge selskabets vedtægter skal valg til repræsentantskabet ske senest primo april 2024. Hvis du ejer en ejendom, der er tilsluttet fjernvarmeforsyning fra Greve Fjernvarme A.m.b.a., er du som udgangspunkt andelshaver. Det betyder, at du har mulighed for at opstille ved valg til repræsentantskabet og deltage i selskabets ledelse.


Repræsentantskabet består i den kommende valgperiode af 51 repræsentanter fordelt på:

Gruppe 1
5 repræsentanter valgt af Greve Kommune.
Gruppe 2
26 repræsentanter valgt af de almene boligorganisationer.
Gruppe 3
20 repræsentanter valgt af de øvrige andelshavere (private boligejere/foreninger, erhverv og selvejende institutioner).

For at være valgbar til repræsentantskabet i gruppe 3 kræves det, at man er andelshaver. Hvis andelshaveren er en ejerforening eller andelsboligforening, behøver repræsentanten ikke at være andelshaver selv, blot vedkommende er medlem af andelshaverens ledelse eller særskilt bemyndiget derfor.
Det er også en valgbarhedsbetingelse, at ingen andelshaver, der stiller op, må være i restance med nogen ydelse til Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Kandidater til gruppe 3
Kandidaterne kan bringes i forslag på den måde, at vedkommende anbefales af mindst 3 stillere, som selv er valgbare i den pågældende gruppe. Kandidater, der bringes i forslag af et ledelsesflertal hos en juridisk person, der overvejende har tilsluttet ikke-boligarealer, behøver ikke at være anbefalet af stillere. Ingen kan være stiller for sig selv, sin ægtefælle eller for mere end én kandidat. Valgperioden er 2 år, gældende fra april 2024 til april 2026.

Blanketter til kandidatforslag
Stillerliste rekvireres hos administrationen i Greve Fjernvarme på adressen Over Bølgen 4, 2670 Greve eller downloades her og kan afleveres i værkets fysiske postkasse eller sendes til admin@grevefjernvarme.dk.


Kandidatforslag skal være Greve Fjernvarme A.m.b.a. i hænde senest mandag den 21. februar 2024 kl. 12.


Valghandling/Stemmesedler
Indkommer der kun forslag til det antal repræsentanter, som skal vælges i gruppe 3 (20 repræsentanter fra 2024 til 2026), betragtes disse som valgt. Indkommer der forslag til flere repræsentanter, end der skal vælges, afholdes der afstemning mellem de foreslåede kandidater. Afstemningens resultat foreligger primo april 2024.

Afstemningen sker ved, at der til hver enkelt stemmeberettiget andelshaver i gruppe 3 udsendes et antal stemmesedler svarende til vedkommendes stemmevægt, indeholdende stillingsbetegnelse, navn og adresse på de foreslåede kandidater i alfabetisk orden. Stemmesedler udsendes primo marts 2024 med angivelse af frist for afgivelse af stemme. Udsendelsen af stemmesedler følger betalingsadressen.

Vi håber, at du vil deltage aktivt i denne demokratiske proces og dermed få indflydelse på udviklingen af Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Med venlig hilsen
Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Sophus Vørsing, Bestyrelsesformand
Marc Genning, Næstformand

 

Find stillerlisten her: Hent stillerliste

Læs mere om vores repræsentantskab her: Repræsentantskab

 

//