GF Repræsentantskabsmøde d. 27. oktober 2020 - Aflyst

26. oktober 2020

Repræsentantskabets møde den 27. oktober 2020 er aflyst pga. regeringens udmeldinger d. 23. oktober 2020 om forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer. Det betyder, at den nuværende bestyrelse bliver siddende, indtil der indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, hvor der foretages valg og godkendelse. Bestyrelsen har godkendt årsrapport 2019 samt budget 2021 med tilhørende ny investerings- og henlæggelsesplan samt reducerede tariffer pr. 1. januar 2021.

Næste repræsentantskabsmøde forventes afholdt d. 27. maj 2021.