COVID-19

16. marts 2020

Kontakt med kunder, rådgivere og leverandører

De ansatte hos GF, vil under denne pandemi begrænse de fysiske møder med kunder, rådgivere og leverandører til et absolut minimum. Møder vil i stedet blive afholdt telefonisk, eller via en Skype forbindelse. Kundebesøg hos aftager i brugeranlæg udføres kun ved akut opståede situationer som har en direkte påvirkning på driften, f.eks utætheder i lednings systemet. Ved enhver kontakt med kunder og leverandører vil sundhedsstyrelsens anbefalinger for hygiejne blive fulgt.