2.000 husstande får tilbud om fjernvarme inden udgangen af 2026

9. juni 2022

2.000 husstande får tilbud om fjernvarme inden udgangen af 2026

Greve Fjernvarme har besluttet at tilbyde 2.000 husstande at blive tilkoblet grøn fjernvarme inden udgangen af 2026. Det bliver et af de største projekter i Greve Fjernvarmes 50-årige historie med en investering på 300 mio. kr., der skal gøre det muligt at konvertere fra gasfyr til grøn og klimavenlig fjernvarme.

- Vi skal have udfaset den fossile gas. Derfor igangsætter vi det største anlægsprojekt i Greve Fjernvarmes historie, og vi er nu klar til at løfte sløret for de første tilbud til boligejerne, der kan konverteres over på den grønne fjernvarme fra 2023, fortæller Sophus Vørsing, bestyrelsesformand i Greve Fjernvarme.

Projektet med de første 2.000 husstande er fase 1 i en større udbygningsplan, hvor Greve Fjernvarme på sigt har ambitioner om at tilbyde fjernvarme i flere etaper til alle huse i det østlige Greve, hvor Greve Fjernvarmes nuværende forsyningsområder er placeret.

- Udviklingen med voldsomt stigende priser på olie og gas og Ruslands indtog i Ukraine har betydet, at vi har oplevet en markant efterspørgsel efter fjernvarme fra borgerne. Derfor har vi fremskyndet første fase af tilslutningen til fjernvarme, forklarer Marc Genning, næstformand i Greve Fjernvarme.

Udbygningsplanerne for resten af det østlige Greve er dog ikke så fremskredne, som mange naturgasforbrugere kunne ønske sig. Det er næstformanden helt bevidst om og fortsætter:

- Fjernvarme kræver planlægning og forudsigelige rammer. Lige nu må vi konstatere, at vi oplever mangel på arbejdskraft og stigende inflation i samfundet. Det betyder, at vi ikke kan tilbyde fjernvarme til alle lige så hurtigt, som vi gerne ville. I den nuværende situation vurderer vi, at det er realistisk, at halvdelen af det østlige Greve er tilsluttet inden 2030 – men vi håber, at vilkårene ændrer sig, så vi kan komme endnu hurtigere ud til alle.

Opbakning og samarbejde er nødvendig

Greve Kommune skal nu behandle projektforslaget, der er indsendt fra Greve Fjernvarme. Greve Fjernvarme har haft en konstruktiv dialog med Greve Kommune i processen omkring projektforslaget og håber på en hurtig behandling af forslaget. En afgørende forudsætning for at projektet kan gennemføres er, at tilstrækkeligt mange husstande vælger at indgå kontrakt om levering af fjernvarme.

- Der er ingen tvivl om, at en høj tilslutningsprocent til fjernvarme er nødvendig for at opnå en robust økonomi i udbygningen og dermed attraktive varmepriser for de kommende forbrugere, fortæller Sophus Vørsing, bestyrelsesformand i Greve Fjernvarme.

Samarbejdet med borgerne er helt altafgørende for realiseringen af projektet. Greve Fjernvarme sætter først projektet og gravemaskinerne i gang, når 60% af boligejerne har underskrevet en varmeleveringsaftale. Boligejerne er på den måde afhængige af hinandens tilslutning for selv at få fjernvarme. Greve Fjernvarme vil indkalde til borgermøder og udsende informationsmateriale til de relevante husstande hurtigst muligt efter Greve Kommunes godkendelse af projektet.

 

Læs mere om vores udbygningsplaner her