Her kan du skrive dig op til fjernvarme

Greve Fjernvarme har besluttet at udrulle mere fjernvarme i Greve Øst (øst for motorvejen.).

Spørgsmål om fjernvarmetilslutning vest for Køge Bugt motorvejen kan rettes til VEKS på veks@veks.dk 

Uforpligtende opskrivning

Du kan uforpligtende skrive dig op til fjernvarme via nedenstående formular - og du vil på den måde hjælpe os med at planlægge de nye fjernvarmeområder. Såfremt dit område bliver udvalgt til fjernvarme, vil du blive kontaktet og få tilsendt en varmeleveringsaftale til underskrift forud for tilslutning.

Måske står du overfor at skifte din eksisterende varmeforsyning?
Så er fjernvarme et billigt, enkelt og grønt alternativt. Udbredelsen af fjernvarme afhænger bl.a. af de samlede tilslutningsprocent i de enkelte områder.
Hvis fjernvarme har din interesse, vil en opfordring herfra være at tage emnet op til drøftelse i fx din lokale bolig-/ejerforeninger og få flere naboer med på efterspørgslen og dermed øge tilslutningsprocenten. På den måde er der større sandsynlighed for, at fjernvarmen bliver økonomisk attraktiv i dit lokalområde. Vi hører meget gerne tilbagemeldingerne fra jeres drøftelser og svarer gerne på spørgsmål, så vi bedre kan målrette evt. udbygning i jeres område.
Det er i samme ombæring vigtigt, at der ikke sker en omstilling til individuelle løsninger, fx varmepumper, da det kan forringe den samlede økonomi for de resterende forbrugere, der ønsker fjernvarme.

Hvornår kommer fjernvarmen?

Vi planlægger opstart af nye tilslutninger i nuværende olie- og naturgasområder i 2023. I fase 1 (perioden 2023-2027) planlægges det at tilbyde 2.000 nye forbrugere fjernvarme. Tidsplanen er vejledende.

Kampagnepris for tilslutning og abonnementsordning

Vi er ved at fastlægge en prismodel med gratis tilslutning af nye kunder i udvalgte områder, der i dag forsynes af andet end fjernvarme, hvor der herefter afregnes efter Greve Fjernvarmes tarifblad samt et tilslutningstillæg, der betales på den årlige varmeregning. Derudover planlægger vi at etablere en abonnementsordning, hvor du kan få dit fjernvarmeanlæg på abonnement i stedet for at købe det. På den måde slipper du for udgifter til installation, løbende service og vedligeholdelse. Den del klarer vi nemlig for dig. Vi forventer at kunne fortælle mere om denne ordning medio 2022.