Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Greve Fjernvarme A.m.b.a. 

 

Næste møde i repræsentantskabet afholdes:

Tirsdag d. 19. oktober 2021 kl. 18.00

Indkaldelse udsendes d. 21. september 2021

Frist for indkomne forslag er d. 28. september 2021

DOWNLOAD
GF Repræsentantskab Oktober 2021