Forstå de faste tariffer på din varmeregning

Fast effektbidrag, etableringsbidrag, abonnement… Det kan være svært at forstå de mange begreber og tal, der står på din varmeregning.

Greve Fjernvarme drives efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi ikke må have hverken over- eller underskud i virksomheden og indtægter og udgifter skal balancere. Som kollektiv varmeforsyning afhænger beløbet på den enkelte forbrugers varmeregning af, hvor mange forbrugerne der er. Jo flere der kommer ind i fællesskabet til at dele de faste omkostninger, jo billigere bliver det for hver enkelt. Greve Fjernvarme følger vejledningen fra Dansk Fjernvarme og Energitilsynet, som siger, at værkets faste udgifter skal dækkes af faste tariffer. Dermed bidrager alle forbrugere solidarisk som en fælles investering i værket. Den faste effektbidrag skal udformes på en måde, så den enkelte forbruger kommer til at betale sin rimelige andel af fjernvarmeselskabets faste omkostninger ud fra dennes træk på fjernvarmesystemets kapacitet. Den mest udbredte beregningsmetode i dag er ud fra bygningens etage-/boligareal baseret på BBR-oplysninger.

 

Hvorfor bliver de faste tariffer opkrævet pr. kvadratmeter?

Vores faste tariffer er baseret på størrelsen af din bolig, og derfor kan du opleve at de faste tariffer på din varmeregning ikke er de samme på din nabos varmeregning. De faste tariffer afspejler den pris, det koster at holde værket kørende – uanset hvor meget eller lidt varme, der bliver brugt hos forbrugerne. Men jo flere der deler regningen, jo billigere bliver det for den enkelte. Meget simpelt forklaret afspejler de faste tariffer de faste udgifter der er ved at producere varme til dig. Er der mange store huse i et område kræver det f.eks. større pumper og dermed stiger omkostningerne til drift og vedligeholdelse.