Den årlige varmeregning

 

Din årlige varmeregning består af betalinger baseret på dit varmeforbrug (variabel del) samt størrelsen af din bolig (fast del). 

En varmeregning for en gennemsnitlig bolig på 130 m2 fremgår herunder. Her har vi antaget et gennemsnitligt forbrug. Hvis din ejendom fx er godt isoleret, vil du opleve en lavere varmeregning.

Vi bruger oplysningerne i BBR-registeret (det samlede boligareal), når vi beregner de forskellige kvadratmeterpriser.

 

*Priser er fra 2022. Gældende tariffer vil fremgå af Greve Fjernvarmes tarifblad.

Tarifbladet opdateres fra 2023 med et etableringsbidrag, som nye fjernvarmeforbrugere skal betale. Dette udgør 30 kr. pr. m2 i 2023-priser. 

Forstå din varmeregning

Hvad betaler du for?

Hvad er variabel tarif pr. MWh?

Er betalingen for dit målte forbrug af fjernvarme.

 

Hvad er variabel tarif pr. m3 fjernvarmevand?

Er det du betaler for mængden af kubikmeter (m3) fjernvarmevand, der løber igennem dit anlæg. Jo større mængde vand, der skal til for at opvarme dit hjem og dit brugsvand, jo større bliver din varmeregning. Der er derfor penge at spare ved at udnytte varmen i dit fjernvarmevand bedst muligt.

Se her hvordan du kan udnytte varmen bedst muligt: 10 gode råd

 

Hvad er fast effektbidrag pr. m2?

Alle forbruger betaler for at være en del af fjernvarmenettet. Det er en fast tarif baseret på m2 i din bolig. Effektbidrag dækker værkets faste udgifter, der er forbundet med vedligehold af ledningsnet, administration, husleje, forsikringer og lån osv. Disse faste udgifter er delt ud på det samlede boligareal/erhvervsareal (m2) jf. BBR

Udgifterne er ikke påvirket af forbruget

 

Hvad er fast etableringsbidrag pr. m2 ?

Etableringsbidrag dækker udgifterne i forbindelse med udbygning af fjernvarmenettet i fase 1. Vi investerer en stor sum penge til at udvide fjernvarmenettet, da vi er et forbrugerejet selskab, skal alle investeringer dækkes af forbrugerne selv. Det er derfor kun forbrugerne der bliver tilsluttet i fase 1 områderne der skal betale etableringsbidrag. Etableringsbidrag er, ligesom fast effekttarif, delt ud på det samlede boligareal/erhvervsareal (m2) jf. BBR.

Etableringsbidrag bliver opkrævet fra den dag man bliver tilsluttet fjernvarmen og 30 år frem. 

 

Hvad er fast måler abonnement?

Dækker de faste udgifter, der er forbundet med at installere og vedligeholde varmemålere. F.eks. gennem udskiftning af batteri eller målere. 

Hvordan måler man fjernvarme forbrug?

En fjernvarmemåler, er bygget op af tre dele: en flowdel, en temperaturdel og et display.

  1. Flowdelen måler den mængde af fjernvarmevand, der strømmer gennem måleren.
  2. Temperaturdelen måler fremløbs- og returløbstemperaturen i fjernvarmeanlægget. Det sker ved hjælp af to temperaturfølere, som er placeret i fremløbet og returløbet.
  3. Display beregner den leverede mængde af energi ud fra data fra både flow- og temperaturdelen. Du kan aflæse tælleren på displayet. Displayet viser, hvor meget fjernvarme der er løbet igennem måleren, siden den blev sat op.

Alle vores måler er fjernaflæste og du kan via ”Min Side” på hjemmesiden, løbende følge med i dit fjernvarmeforbrug.