Tariffer og takster

Den samlede pris for fjernvarme består af både faste og variable bidrag. Disse kan findes på tarifblad 2022.

BEMÆRK AT DET EKSISTERENDE TARIF- OG TAKSTBLAD IKKE ER OPDATERET MED PRISER OG VILKÅR FOR NYE FJERNVARMEOMRÅDER ENDNU. 

 

  • Eksisterende fjernvarmeområder: Tilslutning af nye forbrugere i eksisterende fjernvarmeområder afregnes efter takstblad 2022.
  • Nye fjernvarmeområder, eksisterende naturgasområder: Du kan læse mere om priserne for nye forbrugere i udvalgte eksisterende naturgasområder, der konverteres til fjernvarme fra 2023 og frem, her: Link. Nye forbrugere skal betale et tilslutningsbidrag, hvorefter der afregnes efter Greve Fjernvarmes tarifblad samt et etableringsbidrag pr. m2, der betales på den årlige varmeregning.

 

Eksempel på udvikling i årlig varmeregning på fjernvarme i Greve

Figuren herunder viser den historiske udvikling i den årlige varmeregning for en eksisterende fjernvarmeforbruger, der bor i et hus på 130 m2 og har et varmeforbrug på 18,1 MWh.

Hvis du bor i et større eller mindre bolig eller har et andet varmeforbrug, vil du have en anden varmeregning.