Hvad koster det at få fjernvarme?

NB. Denne side indeholder priseksempler for nye fjernvarmeforbrugere, der bor i vores udbygningsområder og som konverter fra en eksisterende varmekilde (uanset om du opvarmer din bolig vha. olie, naturgas eller varmepumpe/elvarme).

 

Hvad koster det at blive tilsluttet fjernvarme?

Prisen for at konvertere til fjernvarme består af et tilslutningsbidrag (engangsbeløb) samt en årlig varmeregning, hvor du betaler de årlige tariffer baseret på dit varmeforbrug og størrelsen af din bolig.

 

Tilslutningsbidrag

Greve Fjernvarme indfører en kampagnepris for tilslutning til fjernvarme for nye forbrugere i fase 1 af udbygningsprojektet, der etableres i perioden 2023-2026.

Kampagneprisen betyder, at en tilslutning til fjernvarme koster 34.995 kr. Beløbet dækker en lille andel af det nye fjernvarmenet (hovedledninger) og etablering af stikledning samt et husindføringsskab ved din ejendom. De specifikke vilkår for tilslutningsbidrag fastlægges i efteråret 2022.

 

Etableringsbidrag

Den resterende andel af omkostningerne til den samlede udbygning af fjernvarmenettet betales via et etableringsbidrag. Etableringsbidraget skal betales over den årlige varmeregning de næste 30 år, hvorefter det bortfalder. Det er kun de nye forbruger som skal betale etableringsbidrag. Etableringsbidrag betales pr. kvadratmeter og beregnes ud fra det antal kvadratmeter, som er angivet under "samlet boligareal" i BBR-register. Det er husejers pligt at påse, at arealerne i BBR-registeret stemmer overens med de faktiske forhold. 

 

Fjernvarmeanlæg

Kampagneprisen er uden et fjernvarmeanlæg, som koster mellem 30-40.000 kr. plus installationsomkostninger fra en autoriseret VVSer. Vi tilbyder dog alle vores kunder en abonnementsordning, hvor man kan få sit fjernvarmeanlæg på abonnement i stedet for at købe det selv. På den måde slipper du for udgifter til installation, løbende service og vedligeholdelse.  Du kan læse mere om abonnementsordning her.

 

Ekstra udgifter

Afkobling af gasnettet er ikke inkluderet i kampagneprisen. Dette skal nye forbrugere selv betale og arrangere med gasselskabet. Eventuelt nødvendigt el-, maler-, tømrer- og murearbejde er ikke inkluderet i prisen.

 

Hvis du vil tilsluttes senere

Hvis du skal tilsluttes på et senere tidspunkt, opkræves et ekstra bidrag på forventet 65.000 kr., da vi skal hyre nye gravefolk, maskiner og rør kun til dig. Så du sparer 65.000 kr. ved at vi kan udnytte stordriftsfordelene ved at anlægge alle stik på din vej på én gang.

 

 

 

*Priser er fra 2022. Gældende tariffer vil fremgå af Greve Fjernvarmes tarifblad.

**Afkoblingsgebyret kan søges dækket af tilskud fra Afkoblingsordningen, der dækker omkostninger til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse. Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver frakoblingen af din gasledning gratis for dig.

***Pris kan variere, vi henviser til at man indhenter tilbud fra aut. VVSer

**** Eksempel varmeregning er for en gennemsnitlig bolig, med et gennemsnitligt varmeforbrug

Den årlige varmeregning

Din årlige varmeregning består af betalinger baseret på dit varmeforbrug (variabel del) samt størrelsen af din bolig (fast del).

En varmeregning for en gennemsnitlig bolig på 130 m2 fremgår herunder. Her har vi antaget et gennemsnitligt forbrug. Hvis din ejendom fx er godt isoleret, vil du opleve en lavere varmeregning.

Vi bruger oplysningerne i BBR-registeret (det samlede boligareal), når vi beregner de forskellige kvadratmeterpriser.

 

*Priser er fra 2022. Gældende tariffer vil fremgå af Greve Fjernvarmes tarifblad.

Tarifbladet opdateres fra 2023 med et etableringsbidrag, som nye fjernvarmeforbrugere skal betale. Dette udgør 30 kr. pr. m2 i 2022-priser. 

 

 

Se priseksempler for et hus på 146m2 og 200m2 ved at klikke på billedet