Varmeplan Danmark 2021

Varmeplan Danmark 2021 er udarbejdet af landets førende energiforskere ved Aalborg Universitet. Studiet kortlægger bl.a., hvor det anbefales at udbygge med fjernvarme, baseret på en samfundsøkonomisk helhedsvurdering af samspillet mellem bygninger, fjernvarme og elsystemet med en stor vindkraftandel og med kendt teknologi.

Varmeplan Danmark giver gode råd til, hvordan centraladministrationen, kommunerne, fjernvarmeselskaberne og forbrugerne kan fortsætte udbygningen af opvarmningssektoren med henblik på at komme frem til et CO2 neutralt samfund på den mest samfundsøkonomiske måde.

Resultatet af studiet kan ses nedenfor. Du kan klikke på billedet for at se det interaktive kort.

  • Grå områder: Opvarmes allerede med fjernvarme
  • Røde områder: Bør udbygges med fjernvarme