Borgermøder om fjernvarme

Greve Fjernvarme deltager på borgermøder - arrangeret af fx grundejerforeninger og Greve Kommune.

Efter kommunal godkendelse af projektforslag vil Greve Fjernvarme også selv arrangere borgermøder målrettet borgere i godkendte udbygningsområder.

 

Præsentationer

Præsentationer fra møderne fremgår af nedenstående liste i takt med mødernes afholdelse.

Hvis du har spørgsmål til præsentationerne, bedes du kontakte os.