Om os

Forbrugerejet og non-profit

Greve Fjernvarme A.m.b.a. er et privat forbrugerejet forsyningsselskab i Greve Kommune, der forsyner ca. 8.000 husstande med varme.

Fjernvarmeforsyning er reguleret under princippet om hvile-i-sig-selv (non-profit), hvilket betyder, at der ikke må tjenes overskud på at levere fjernvarme. Forsyningstilsynet er statslig myndighed, der fører tilsyn med priser og vilkår.

Fjernvarme er en klimavenlig opvarmningsform

Greve Fjernvarme videredistribuerer varmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), som transporterer varmen fra de store kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Fjernvarmen er primært baseret på overskudsvarme fra afbrænding af affald og bæredygtig biomasse. 

Fjernvarme er et af de vigtigste redskaber for, at Danmark kan nå målsætningen om 70% reduktion af CO2-udledningen. Det skyldes, at fjernvarme ofte kan udbredes til områder, der i dag forsynes af olie- og naturgas. For hver parcelhusvilla der kan konverteres fra naturgas til fjernvarme spares årligt 4 tons CO2.

 

Historisk fusion

Greve Fjernvarme A.m.b.a. er en sammenlægning mellem de tidligere værker Hundige Fjernvarme og Greve Strandby Fjernvarmeværk. Fusionen blev vedtaget i 2012. Fjernvarmen i Greve Kommune har 50 års jubilæum i 2022, da Hundige Fjernvarmeværk blev vedtaget i 1972.

  • Læs mere i 25 års jubilæumsskrift for det tidligere selskab Greve Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a.: Link.
  • Læs mere i 25 års jubilæumsskrift for det tidligere selskab Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a.: Link.
  • Læs mere i 50-års jubilæumsskrift for Greve Fjernvarme A.m.b.a.: Link.