Bæredygtig biomasse

Fjernvarmen i Greve er en del af hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem. Varmen produceres overvejende centralt i systemet og leveres ud via store transmissionsrør, der er placeret tæt ved Køge Bugt motorvejen. Du kan læse mere om hvor varmen kommer fra

 

Greve Fjernvarme lever op til kravene om bæredygtig biomasse

Greve Fjernvarme køber fjernvarmen via transmissionsselskabet VEKS, hvorfra en stor andel af varmen produceres på Ørsteds biomassefyrede kraftvarmeværker (Avedøreværket) og fra VEKS' eget biomassefyrede kraftvarmeværk i Køge.

Den anvendte træbiomasse består af træpiller og træflis. Hvert år skal indkøb af biomasse dokumenteres efter internationale bæredygtighedskriterier.

Det er vigtigt for Greve Fjernvarme at sikre, at den anvendte biomasse lever op til bæredygtighedskriterierne. Vores leverandører bliver kontrolleret af en uafhængig revisor for at sikre, at vi lever op til Brancheaftalen for biomasse og loven om bæredygtig biomasse, der trådte i kraft i 2021.

 

Varmeproducenternes resultater for 2020

I 2020 udgjorde biomassen fra skov leveret med dokumentation for, at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift:

Derudover er der opnået følgende CO2-reduktioner:

  • Ørsted: 92%
  • VEKS: 95%

Andel dansk biomasse i 2020:

  • Ørsted: 14%
  • VEKS: 68%

 

Det er muligt at læse mere om de nationale krav til bæredygtig biomasse på Energistyrelsens hjemmeside.

Det er også muligt at læse mere om Ørsteds arbejde med at sikre, at biomasse er bæredygtig.