Greve Fjernvarme holder prisen i ro og byder flere kunder velkommen

14. januar 2022

Trods stigende energipriser kan kunderne hos Greve Fjernvarme se frem til uændrede varmepriser i 2022, da Greve Fjernvarme forventer at kunne holde prisen på fjernvarme i ro. Det betyder, at Greve Fjernvarme fortsat har nogle af de billigste fjernvarmepriser i området.

”Vi lever i en tid, hvor prisen på andre varmekilder som el og naturgas stiger voldsomt. Heldigvis modtager vi størstedelen af vores varme fra VEKS via overskudsvarme fra de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg i Københavnsområdet, som ikke er ramt af prisstigninger på samme måde”, forklarer bestyrelsesformand Sophus Vørsing, og fortsætter:

”Vi forventer, at fjernvarmeprisen vil udvikle sig stabilt, idet vi er en del af et fjernvarmesystem, der anvender en bred vifte af varmekilder. På den måde har vi fordelen ved altid at bruge den kilde, der er billigst”.

Greve Fjernvarme igangsatte i 2021 en større strategisk udvikling af selskabet, som bl.a. indebærer en udvidelse af fjernvarmenettet i Greve Kommune på den østlige side af motorvejen.

”Borgerne kan bidrage til den grønne omstilling i Greve Kommune og undgå de store prisstigninger ved at omstille sin olie- eller naturgasopvarmede bolig til fjernvarme. Omstilling til fjernvarme kan give et markant bidrag til kommunens CO2-reduktion og dermed Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030”, siger næstformand Marc Genning.

 

Nye kunder får tilbud om klimavenlig fjernvarme

I første fase af projektet vil op imod 2.000 borgere få tilbud om at skifte deres varmeforsyning ud med komfortvenlig fjernvarme. På Greve Fjernvarmes hjemmeside kan man uforpligtende skrive sig op til fjernvarme. Borgere, der skriver sig op til fjernvarme, vil bidrage aktivt til planlægningen af de kommende fjernvarmeområder, da fjernvarmen først udbredes til de områder, hvor der er størst interesse.

”Vi planlægger fjernvarmeudvidelser i flere faser over de næste mange år. Vi har allerede modtaget de første 500 opskrivninger fra nye kunder – men vi er fortsat interesseret i at modtage opskrivninger fra alle med interesse i fjernvarme”, forklarer energichef Line Carlsen.

Hun håber, at de voldsomme prisstigninger på el og gas kan føre til, at endnu flere får øjnene op for fjernvarmens fordele og derfor ønsker at tilslutte sig den kollektive fjernvarme.

 

Nye kampagnepriser på vej

Greve Fjernvarme modtager mange spørgsmål om priser og vilkår fra kommende forbrugere.

”Vores vilkår kan findes på vores hjemmeside, og vi er ved at fastlægge nye kampagnepriser med gratis tilslutning af nye kunder i udvalgte områder, der i dag forsynes af naturgas”, forklarer Line Carlsen.

Derudover planlægger Greve Fjernvarme at etablere en abonnementsordning, hvor borgere kan få sit fjernvarmeanlæg på abonnement i stedet for at købe det. På den måde slipper man for udgifter til installation, løbende service og vedligeholdelse. Den del klarer fjernvarmeselskabet nemlig.

Greve Fjernvarme forventer at kunne melde mere ud medio 2022 om, hvilke nye områder i Greve Kommune, der først forventes at få tilbuddet om fjernvarme. Følg med på Greve Fjernvarmes hjemmeside: www.grevefjernvarme.dk.