Vores udbygningsplaner for fjernvarme

I de seneste måneder har vi fået rigtig mange forespørgsler om at blive fjernvarmekunde og over 4.000 husstande har allerede skrevet sig op. Dette er vi naturligvis glade for, og vi ønsker selvfølgelig at levere fjernvarme til alle udvidelsesområder hurtigst muligt.

Vi har besluttet at tilbyde 2.000 husstande at blive tilkoblet grøn fjernvarme inden udgangen af 2026. Projektet med de første 2.000 husstande er fase 1 i en større udbygningsplan, hvor vi på sigt har ambitioner om at tilbyde fjernvarme i flere etaper til alle huse i det østlige Greve, hvor vores nuværende forsyningsområder er placeret.

Vi står nu overfor det største anlægsprojekt i vores 50-årige historie. Udvidelsen af fjernvarmenettet er en kompleks og tidskrævende opgave, som kan bedst sammenlignes med at skulle etablere kloakledninger eller vandforsyning. 

Vidste du at..

Greve Fjernvarme A.m.b.a. er et privat forsyningsselskab hvor forbrugerne er andelshavere og dermed ejere af selskabet.

Vi er reguleret under princippet om hvile-i-sig-selv (non-profit), hvilket betyder, at der ikke må tjenes overskud på at levere fjernvarme.

Du kan læse mere om os her

Hvornår kommer fjernvarmen til dit område?

Planlægningen af første fase af udbygningen er allerede i gang. I fase 1 planlægges det at tilbyde 2.000 nye forbrugere fjernvarme og de første kan allerede få fjernvarme i 2023. 

Søg din adresse frem her: Udbygningskort (kortet fremgår også længere nede på siden)

Her på kortet kan du se, hvornår udbygningen forventes at ske i de forskellige områder. Alle markeringer, af de enkelte områder, på udbygningskortet er med forbehold, da detaljerede planer for hvert område ikke er udarbejdet endnu. Efter planen er områderne 1.1, 1.2 og 1.3 en del af fase 1. Faserne er prioriteret efter borgernes interesse tilkendegivelser, forestående kommunale projekter og tekniske muligheder i eksisterende fjernvarmenet.

Fase 1 (2023 -2026) de gule områder på kortet

 • 1.1 - Karlslunde (kvarteret mellem Strandskolen, Hinbjerg, Kongens Enge og Langagergård, samt området mellem Karlslundevej og Klintegårdsvej)
 • 1.2 - Området mellem Dagmager Vænge, Nældebjergvej, Blågårdsvej, Parkås
 • 1.3 - Hundige Bygade, Området mellem Hundigevej, Godsvej, Hundige Centervej og Lillevangsvej

Fase 2 (2024 - 2028) de grønne områder på kortet

 • 2.1 - Eriksmindekvarteret 2024-2027
 • 2.2 - Karlslunde (området mellem Egedal, Åsager, Firhøj, Fugleparken, Lykkesholm) 2025-2028
 • 2.3 - Mosede Strand (området mellem Mosede Landevej, Blågårdsvej, Mosede Parkvej og Enebærvej, samt Holmehaven) 2026-2030

Fase 3 (2028 - 2035) de røde områder på kortet

 • 3.1 - Karlslunde (området mellem Prinsesseparken og Bastebjerg, og mellem Engparken og Vildandevej)
 • 3.2 - Området ved Olsbækken, Birkelyparken
 • 3.3 - Området mellem Godsparken, Olsbæk Strandvej, Hundige Centervej

Fase 4 (2031 - 2037) de blå områder på kortet

Fase 5 (2032 - 2038) de violette områder på kortet

Kan tidsplanen ændres?

Tidsplanen er baseret på vores nuværende vurdering af situationen i samfundet. Vi oplever stigende priser og mangel på arbejdskraft. Tidsplanen er derfor vores nuværende realistiske bud.

Greve Fjernvarme vil løbende vurdere om tidsplanen kan fremrykkes. Fx hvis:

 • Den økonomiske og/eller politiske situation i samfundet forbedres.
 • Hvis delområderne i fase 1 ikke opnår tilstrækkelig tilslutning (60%) og derfor må aflyses.

 

 

Skriv dig op til fjernvarme

Når du skriver dig op tilkende giver du din interesse i at skifte til fjernvarme. Det er ikke juridisk bindende, men bare en besked til os, at du er interesseret.